Suriya og Troll

Suriaa Phojit lar seg ikke lett skremme – selv ikke av store, norske Troll. I vinter leverte byggelederen og hans team en ny kompressormodul til hjørnesteinen i norsk gassproduksjon.

Midt i april var alt klart for den lange reisen fra Thailand til Norge og Haugesund, en reise som har gått uten problem. M11 ankom Haugesund 17. mai og en ny kran har blitt installert. I dag seiler den 23 meter høye Troll-modulen til Troll A, hvor den vil bli løftet ombord på plattformen 4. juni.

Dette er historien om Suriya og hvordan modulen ble bygget i Thailand. 

På verftet i Laem Chabang har en 30 meter høy og 62 meter lang koloss reist seg. Alle seksjonene er bygd og løftet på plass. Nå skal M11 ferdigstilles mekanisk.
‒ Troll A er helt sentral i Norges gassleveranser til Europa, og er ekstremt viktig for Statoil, sier Suriya Phojit.

Tiden er knapp, men byggelederen skal innfri.
‒ Selvfølgelig. M11 skal leveres på tid og i henhold til sikkerhets- og kvalitetsforventninger, sier han.

aibel troll lift-11.jpg
Samarbeidet mellom Norge og Thailand i Troll-prosjektet fungerer veldig bra. Det er fordi alle involverte, uansett land, er en del av Aibels felles kultur, mener byggelederen.

Første store
Høsten 2011 vant Aibel milliardoppdraget med å utvide gasskompresjonskapasiteten på Troll A. Den ene av tre moduler blir bygd i Thailand.
‒ M11 er en kompressormodul. Trykket i Troll-reservoaret synker etter hvert som gassen tas ut. Gassen trenger trykkstøtte før den sendes i rørledningene til Kollsnes, forklarer Suriya.
Det er første gang at 40-åringen er byggeleder i et stort prosjekt. Det første stålet ble kuttet i januar 2013. Litt over et år senere skal M11 være mekanisk ferdigstilt.

aibel troll lift-54.jpg
Tre nye moduler skal forlenge Troll-feltets levetid. Elektromodulen M12 er alt installert på plattformen. 

Motiverer
600 arbeidere jobber hardt for å nå målet. Suriya har elleve linjeledere i sin nærmeste gruppe.
‒ Jeg oppfordrer dem til å dele meninger og ideer. Jo bedre kommunikasjon vi har, jo bedre forstår vi hverandre. Jeg prøver å få alle som jobber i prosjektet til å forstå hvor viktige de. Vi klarer aldri å nå målet om vi ikke samarbeider på tvers av alle disiplinene, sier byggelederen.
Aibel er ledende på moduler til produksjonsskip og plattformer i Thailand, og er også det eneste selskapet som leverer moduler til norsk sokkel.
‒ Utfordringen er å levere på tid, oppfylle kvalitetskravet fra Statoil og å gjøre det uten skader, sier Suriya.
Den tekniske standarden på Troll-plattformen er høy. Likeså er de tekniske kravene fra kunden.  Bare en gang tidligere, i Gudrun-prosjektet, har Aibel Thailand levert etter slike kvalitetskrav.

Kulturforskjeller
Arbeidsdagen begynner klokka 08. Den varer til 19. Suriya bruker mye av tiden i møter internt, med Statoil og underleverandører. Gjennom videokonferanser holder han kontakt med prosjektledelsen i Norge.
‒ Det er utfordrende å være i spissen for et team med forskjellige kulturer og bakgrunner, sier byggelederen.
Spesialister fra Norge er integrert i Suriyas organisasjon for å sikre at de tekniske kravene blir fulgt. Kulturforskjellene er store, men samarbeidet fungerer.
‒ Vi forstår at vi er forskjellige. Ikke bare i språk, kultur og bakgrunn, men også i måten vi tenker på. Likevel klarer vi å jobbe sammen, fordi vi deler samme visjon og mål.

IMG_2353.JPG
Det første stålet ble kuttet i januar 2013. Stålet ble velsignet av munker.

Liker problemløsing
Troll startet gassproduksjonen i 1996. Omtrent samtidig var Suriya ferdig med utdannelsen. Han har en bachelorgrad i industrimekanikk og en mastergrad i sveiseteknikk.
Suriya har jobbet i olje- og gassindustrien i 16 år. Åtte av dem i Aibel. Han har Gudrun og prosjekter for MODEC og Maersk på CV-en.
‒ Aibel gir medarbeidere mulighet til å optimalisere evner og talent, sier byggelederen.
Det aller kjekkeste han vet er å løse problemer. Og problemer dukker opp i Troll-prosjektet.
‒ Ja, noen dager går med til å løse hastesaker. Selv om det kan være stressende, liker jeg det, innrømmer Suriya.

aibel troll lift-39.jpg
Når han ikke er på jobb, liker han mest av alt å tilbringe tid med familien. Han er gift og har en datter.

Markedsfører selskapet
Troll sitter på 40 prosent av de gjenværende gassreservene på norsk sokkel. Hvert år leverer feltet gass tilsvarende forbruket til ti millioner europeiske husholdninger. De nye kompressorene vil gjøre det mulig å produsere gass fra Troll i 50 nye år. Men prosjektet er ikke bare viktig for Statoil.
‒ Gjennom Troll får vi mulighet til å markedsføre Aibel og sikre framtidig arbeid, sier Suriya.

Midt i april var alt klart for den lange reisen fra Thailand til Norge og Haugesund, en reise som har gått uten problem. M11 ankom Haugesund 17. mai og en ny kran har blitt installert. I dag seiler den 23 meter høye Troll-modulen til Troll A, hvor den vil bli løftet ombord på plattformen 4. juni.

Published 2014-06-03, 14:40 CET Updated 2014-06-04, 14:42 CET

Side-alternativer