Viktige sommermåneder for Sverdrup

Johan Sverdrup-prosjektet er nå i en krevende fase, hvor tett samarbeid mellom fabrikasjon, prosjektering og innkjøp er avgjørende.

I Thailand venter en travel sommer med høy aktivitet på byggingen av hoveddekket (MSF-modulen). Snart vil sammenstillingen av seksjoner til underdekket begynne, men først skal utsatte delelementer overflatebehandles.

- Dette er en av de mest kritiske fasene. Den såkalte metalliseringsprosessen betyr at vi sprøytelakkerer strukturen med smeltet aluminium for å oppnå den nødvendige overflatebeskyttelsen. Det er en krevende prosess hvor store mengder stål skal behandles i et kontrollert miljø. For å sikre at vi får arbeidet ferdig i tide og til riktig kvalitet, er det bygd en ny midlertidig malehall på verftet, sier byggeleder Bruce McPherson og fortsetter:

- Hallen er bare én av flere oppgraderinger på verftet og tilhørende fasiliteter. Forbedringene har gjort oss mer fleksible og i stand til å håndtere større arbeidsmengder. Samtidig har de ansatte bevist at de både har stor arbeidskapasitet og evne til å omstille raskt seg ved behov.

JSDP Grillage
Byggeaktiviteten på Johan Sverdrup-prosjektet tar seg opp i løpet av sommeren. Det krever også økt fokus på leveransene fra innkjøp og prosjektering. (Foto: Aibel/Øyvind Sætre)

Høy aktivitet i Norge og Polen
Også på borestøttemodulen (DSM) vil aktiviteten ta seg opp i tiden framover.

- I Haugesund er arbeidet med hovedstål og byggefundamentet i Nordsjøhallen godt i gang. I juli begynner også sammenstillingen av det første dekket, sier McPherson.

Nymo, som skal bygge boreenheten (DES), er i gang med forberedelser som prefabrikasjon av rør. Samtidig er Mostostal i Polen godt i gang boredekket. Første levering skal etter planen ankomme Nymo i slutten av september.

Levering til tiden
For at fabrikasjon skal kunne overholde tidsplanen må materiale og utstyr leveres i tide og på riktig sted. Dette er en av de viktigste oppgavene for innkjøp i tiden framover.

- Knapt 100 av totalt 110 innkjøpspakker er nå plassert. Det betyr at vi går inn i en ny fase med tett oppfølging av leverandører. Store mengder material og utstyr må leveres i løpet av sommeren for at ikke arbeidet skal stoppe opp, forteller innkjøpsleder på prosjektet, Anne Stokstad.

Totalt har prosjektet et innkjøpsbudsjett på cirka 3 milliarder kroner. Det skal blant annet leveres rundt 5.000 ventiler, 19.000 tonn stål og 1.500 tonn rør. 

Felles innsats
Også prosjektering er en viktig leverandør til fabrikasjon. Organisasjonen jobber nå med å få opp hastigheten på produksjon av tegninger uten at det går ut over kvaliteten.

- Samspillet mellom prosjektering, fabrikasjon og innkjøp er uhyre viktig for å sikre felles forståelse for mål og leveranser. Vi er avhengige av løpende tilbakemeldinger og bidrag fra hver enkelt medarbeider i prosjektering for å nå målene. Vi må ha alle er med på reisen for å få dette til, sier prosjekteringsleder Rune Løvstad.

Published 2016-06-29, 13:30 CET Updated 2016-07-28, 07:00 CET

Side-alternativer