2010

 • Harstad office

  Aibel åpner kontor i Harstad

  Aibel AS åpner kontor i Harstad etter at selskapet fikk oppdraget med vedlikeholds- og modifikasjons-arbeidet på Norne-feltet. Over 20 medarbeidere er allerede ansatt ved kontoret.

 • Aibel

  Ny kontrakt til Aibel

  Statoil har tildelt Aibel en kontrakt for modifikasjoner på Gullfaks C plattformen. Modifikasjonene skal gjøres for å kunne kople satellittfeltet Pan/Pandora til prosessanlegget på Gullfaks C. Dette er det første fast-track prosjektet av en rekke som Statoil planlegger gjennomført.

 • Eierne av Aibel vurderer børsnotering av selskapet

  Eierne av Aibel ønsker å se på strategiske alternativer for å styrke plattformen for videre vekst av selskapet. Forberedelser til en eventuell børsnotering av Aibel vil derfor bli satt i gang.

 • Aibel åpner kontor i Harstad

  Aibel AS åpner kontor i Harstad. Nyetableringen kommer som følge av at selskapet i sommer fikk vedlikeholdsoppdraget for Norne. Etableringen vil føre til nye arbeidsplasser i Harstad.

 • Ny storkontrakt til Aibel

  Statoil har i dag tildelt Aibel oppdraget med å bygge dekket på Gudrun-plattformen. Sommeren 2013 skal plattformen være klar til å forlate Haugesund. Kontraktsverdien er i størrelsesorden 2,7 milliarder kroner.

 • Aibel-sjef til Norsk Industri

  Svein Andreas Dahl er fra 1. januar 2011 på plass som fagsjef i Norsk Industri.

 • Bjørg Sandal til Aibel AS

  Bjørg Sandal er ansatt som ny kommunikasjons-direktør i Aibel AS. Sandal har solid erfaring både fra privat og offentlig virksomhet samt politisk arbeid. Hun starter i selskapet 1. juli.

 • Aibel AS øker sin kapasitet i Oslo

  Aibel AS har inngått leiekontrakt med en av sine eiere, industri og finanskonsernet Ferd, for nye kontorlokaler i Asker utenfor Oslo. Kontrakten inngås med Ferd Eiendom, et forretningsområde i Ferd.

 • Snorre Export Topside and Robustness contract to Aibel AS

  Statoil has awarded Aibel a modification contract for the Snorre A and Snorre B platform. The value of the contract is approximately MNOK 400.