Milliardavtale til Aibel

Stavanger, Norway, 22 November 2013

Aibel fortsetter som Statoils største leverandør innen vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid. Statoil har innfridd en opsjon som forlenger dagens kontrakt med to år. Den forlengede kontrakten har en samlet verdi på rundt fem milliarder kroner.

Aibel har dermed fått fornyet tillit fra Statoil, og fortsetter arbeidet på samtlige plattformer og landanlegg som selskapet er på i dag.

‒ Vi har jobbet hardt for å kvalifisere oss til opsjonen. Tildelingen er en anerkjennelse for Aibel og styrker vår posisjon som foretrukket leverandør av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på norsk sokkel, sier konsernsjef Jan Skogseth i Aibel.

Gode HMS-resultater
Statoil gjennomfører jevnlige kvalitetsmålinger på leverandører. Aibel kan spesielt vise til gode resultater innen helse-, miljø og sikkerhet.

‒ HMS er førsteprioritet hos oss i Aibel. Dagens tildeling viser at systematisk og strukturert arbeid, både på dette og andre områder, gir uttelling, sier Skogseth.

Statoil V&M engasjerer rundt 2.500 medarbeidere i Aibel. Gjennom to kontrakter er selskapet til stede på anlegg og installasjoner på hele sokkelen. Den ene gjelder landanleggene Kårstø, Kollsnes og Sture. Den andre gjelder offshoreanleggene Draupner, Statfjord, Oseberg, Huldra/Veslefrikk, Njord, Kristin, Norne og Hammerfest LNG.

Opsjonen som nå er utøvd, gjelder fra 1. august 2014 og varer til 31. juli 2016.

Shutdown Kårstø, image 1

Aibel er et ledende serviceselskap i olje- og gassindustrien. Selskapet er også etablert innen fornybar energi. Rundt 6.000 medarbeidere er engasjert i arbeid på land og offshore. Aibel har åtte kontorer i Norge. I tillegg har selskapet virksomhet i Thailand, Singapore, Storbritannia, Danmark og Egypt.

Published 2013-11-22, 15:40 CET Updated 2014-01-22, 03:33 CET

Side-alternativer