Aibel gjør Kristin klar for Polarled

Stavanger, 6. desember 2013

Aibel skal utføre modifikasjoner på Kristin verdt 200 millioner kroner. Oppdraget er å knytte plattformen til den nye rørledningen Polarled.

Oppdraget blir tildelt gjennom rammeavtalen Aibel har med Statoil for vedlikehold og modifikasjoner på Kristin.

‒ Dette er et stort V&M-oppdrag, og et veldig spennende prosjekt for Kristin-organisasjonen vår i Stjørdal, sier direktør for Statoil V&M i Aibel, Trond Vaage.

Trond Vaage
Trond Vaage, direktør for Statoil V&M i Aibel (Foto: Elisabeth Tønnessen/Aibel).

Polarled er en 480 kilometer lang gassrørledning som skal gå mellom Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet og Nyhamna i Møre og Romsdal. Et 30 kilometer langt grenrør skal gå fra Polarled til Kristin. Det knytter Polarled opp mot Åsgård transport og eksisterende infrastruktur. Aibel skal gjøre nødvendige modifikasjoner på plattformen, slik at den kan eksportere til begge rørledningene.

‒ Aibel har hatt avtalen for vedlikehold og modifikasjoner på Kristin de siste tre årene. Kompleksiteten i prosjektene vi får vokser, og det igjen er med på å utvikle organisasjonen vår, sier Vaage.

Aibel skal blant annet installere en ny fiskal målestasjon med tilhørende plattform for gassen som skal eksporteres til Polarled. Systemet for rengjøring av rør og systemet for kontroll og overvåking av ventiler på havbunnen skal også modifiseres. I tillegg kommer prosess-sikring av alle systemer knyttet til gasseksporten.

‒ Mesteparten av installasjonsarbeidet blir gjort i 2015. På topp vil rundt 100 medarbeidere på land og offshore være involvert, sier Vaage. Den siste installasjonsjobben er planlagt utført under revisjonsstansen i 2016. Høsten samme år skal Kristin eksportere gass via Polarled.

Kristin
Foto: Marit Hommedal/Statoil.

Aibel er et ledende serviceselskap i olje- og gassindustrien. Selskapet er også etablert innen fornybar energi. Rundt 6.000 medarbeidere er engasjert i arbeid på land og offshore. Aibel har åtte kontorer i Norge. I tillegg har selskapet virksomhet i Thailand, Singapore, Storbritannia, Danmark og Egypt.

Published 2013-12-06, 11:11 CET Updated 2014-01-22, 03:33 CET

Side-alternativer