Aibel/Keppel FELS tildelt milliardkontrakt for leveranse av havvindplattform

Stavanger 7. mai 2019

Den europeiske nettoperatøren TenneT har tildelt Aibel/Keppel FELS-konsortiet en kontrakt av betydelig størrelse* for levering av HVDC-plattform og landbasert omformerstasjon til offshore nettilkoblingssystemet DolWin5. ABB vil levere komplett HVDC-anlegg til plattformen og omformerstasjonen, som en underleveranse til konsortiet.

Dolwin-Haugesund.jpgAibels oppgave innenfor konsortiet er prosjektering, ingeniørtjenester og innkjøp mens Keppel FELS sitt verft i Singapore skal bygge omformerplattformen. Etter transport fra Singapore til Haugesund vil Aibel ha ansvar for å installere ABBs HVDC konverteringsutstyr, i tillegg til ferdigstilling, transport og installering av plattformen på feltet.

-Med denne tildelingen opprettholder vi vår posisjon som en foretrukket partner i havvind-segmentet og styrker vår rolle som leverandør til det europeiske fornybar energimarkedet, sier konsernsjef i Aibel, Mads Andersen.

-Keppel og Aibel har jobbet sammen på ulike prosjekter over flere år, og vi er svært glade for å ha vunnet denne kontrakten sammen med dem. Vel så viktig er det at vi også får muligheten til å fortsette vårt samarbeid med ABB, et partnerskap vi har hatt i nesten ti år. Det er spennende at vi nå vinner fram med Aibels nye plattformkonsept i kombinasjon med siste generasjon ABB-utstyr, fortsetter Andersen.

- Vi er glade for å bli valgt av TenneT, en ledende europeisk nettoperatør, til dette storskala havvindprosjektet med vår partner Aibel. Sammen med ABB vil konsortiet levere en integrert og kostnadseffektiv løsning for TenneT, sier Chris Ong Leng Yeow, administrerende direktør i Keppel Offshore & Marine.

DW5_0000.jpg

Tim Meyerjürgens, COO i TenneT, sier:

- Med DolWin5 åpner vi et nytt kapittel innen offshore nettilkoblingssystemer. For første gang vil vi realisere en direkte kobling mellom vindturbinene og TenneTs offshore plattform, uten noen mellomstasjoner. Vi er sikre på at vi har funnet en erfaren partner i konsortiet Aibel og Keppel FELS, og at vi sammen vil gjennomføre dette innovative prosjektet med suksess. 

Dolwin5 skal installeres i DolWin-klyngen på tysk sokkel i Nordsjøen, hvor de andre tre DolWin plattformene allerede er i drift. Blant dem er DolWin beta, Aibels første havvindplattform som ble levert i 2015 sammen med ABB, og som har gitt selskapet verdifull erfaring innen havvindsegmentet. Den er for øyeblikket den kraftigste omformerplattformen for havvind i verden.

I likhet med DolWin beta vil den nye plattformen, DolWin epsilon, også ta i bruk Aibels patenterte konsept ‘Gravity Base Structure’. Dette innebærer at plattformen er ankret til havbunnen kun ved hjelp av tyngdekraften. Konseptet er utviklet gjennom Aibels lange erfaring med semi-senkbare flytende plattformer innen olje- og gassektoren.

*Aibel bruker betegnelsen “betydelig størrelse” på kontrakter hvor verdien til Aibel er over 2,5 milliarder norske kroner.


Fakta:

  • Planlagt levering: 3. kvartal 2024
  • Driftes av den tyske nettoperatøren TenneT
  • Skal installeres i DolWin-klyngen på tysk sokkel i Nordsjøen
  • Kommer til å ha en kapasitet på 900 MW fra tre vindparker
  • HVDC (høyspent likestrømsoverføring) er et overføringssystem av elektrisk energi over store avstander ved hjelp av likestrøm.

 

Aibel er et ledende serviceselskap innen olje- og gassindustrien og er etablert innen fornybar energi.

Selskapets rundt 4.000 medarbeidere i Norge og internasjonalt er engasjert på land og offshore. Med sine sju lokasjoner i Norge er Aibel lokalisert nær sine kunder. I tillegg til virksomheten i Norge har Aibel virksomhet i Thailand og Singapore.

Published 2019-05-07, 12:30 CET Updated 2019-05-07, 12:41 CET

Side-alternativer