Aibel åpner kontor i Harstad

Stavanger, 9. september 2010:

Aibel AS åpner kontor i Harstad. Nyetableringen kommer som følge av at selskapet i sommer fikk vedlikeholdsoppdraget for Norne. Etableringen vil føre til nye arbeidsplasser i Harstad.

- For Aibel er det naturlig å åpne kontor i Harstad etter at vi fikk Norne-oppdraget. Fra før er selskapet etablert på sju ulike steder langs kysten. Harstad blir dermed vårt åttende kontor i Norge. Etableringen vil bety nye arbeidsplasser og ytterligere styrking av olje- og gassmiljøet i Harstad, sier Jan Skogseth, administrerende direktør i Aibel AS.

Norne gir ringvirkninger

Etter at Aibel fikk Norne-oppdraget i sommer, har selskapet etablert en samarbeidsavtale med det lokale selskapet Momek. Både Aibel og Momek søker nå etter flere medarbeidere.

Aibel har de siste månedene fått store, nye oppdrag, både i Norge og internasjonalt. Veksten

medfører et betydelig behov for flere medarbeidere. De kommende 3-4 årene er planen å ansette totalt 1000 nye Aibel-medarbeidere.

- Vi søker allerede etter folk til Harstad-kontoret og vil bestrebe oss på å ansette lokal kompetanse så langt dette er praktisk mulig. I den første fasen vil vi hente de fleste av medarbeiderne fra andre deler av selskapet, sier Skogseth.

Aibel og Momek

Bemanningsplanen viser at kontoret vil ha omlag 40 medarbeidere. I tillegg vil oppdraget bety behov for personell offshore samt personell knyttet til prefabrikasjon. Gjennom avtalen som Aibel har inngått med underleverandøren Momek er det naturlig at disse to selskapene vil jobbe tett sammen for å levere på Norne-oppdraget. Jarle Habbestad skal lede det nye Aibel-kontoret i Harstad.

 

For mer informasjon, kontakt:

Bjørg Sandal
Kommunikasjonsdirektør
Aibel AS
Mob: +47 48 868 726
E-mail: bjorg.sandal@aibel.com

 

Aibel AS er et stort serviceselskap som driver innen olje- og gassindustrien samt fornybar energi.

Aibels cirka 4000 medarbeidere i Norge og internasjonalt er sysselsatt på nye og eksisterende felt og anlegg, offshore og på land, på faste og flytende installasjoner. Aibel er lokalisert nær kunden og operer ut fra de viktigste olje- og gassentrene i Norge. Aibel er opptatt av å skape verdier for kundene og å være en utviklende og interessant arbeidsplass for medarbeiderne.

Published 2010-10-14, 12:50 CET Updated 2014-01-22, 03:33 CET

Side-alternativer