Aibel styrker sin V&M-posisjon

Stavanger, Norge, 15.12.15

Statoil har i dag tildelt Aibel en ny V&M-kontrakt. Gjennom den nye avtalen fortsetter Aibel med ansvar for til sammen 12 offshore-installasjoner pluss fire landanlegg, og får i tillegg ansvar for Aasta Hansteen.

Aibel employee at the Kårstø onshore facility. Here, Aibel carries out numerous maintenance and modification activities.
Foto: Øyvind Sætre/Aibel. 

Den nye avtalen har en varighet på seks år med en opsjon på fire nye år. Aibel har beregnet kontraktsverdien til cirka 7,5 milliarder kroner pluss opsjoner. Med dette vil Aibel utføre vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på over en tredjedel av installasjonene i havet samt på fire av seks landanlegg langs norskekysten. 

– Dette er en tillitserklæring for Aibel. Med ett nytt anlegg i porteføljen – i tillegg til dagens volum - sier vi oss meget godt fornøyd med tildelingen. Med Aasta Hansteen inne i kontrakten styrker vi også vår posisjon i nord, sier Jan Skogseth, konsernsjef i Aibel, og understreker at anbudsprosessen har vært grundig og profesjonell.

Tildelingen sikrer arbeidsplasser og fortsatt aktivitet ved alle Aibels kontor langs norskekysten.

Aibel får disse anleggene
Arbeidet som skal utføres i kontrakten dreier seg om vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på til sammen 13 installasjoner i Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet samt på fire landanlegg. I tillegg kommer opsjonen på Njord A og B:

Kontor

Plattform/installasjon

Landanlegg

Hammerfest

 

Snøhvit

Harstad

Norne, Aasta Hansteen

 

Stjørdal

Kristin + opsjon på Njord A og B

 

Bergen

Oseberg A, B, C, D, Sør og Øst + Veslefrikk A og B

Kollsnes, Sture

Haugesund

 

Kårstø

Stavanger

Statfjord A, B og C

 

Fortsatt forbedringsarbeid
Aibel og Statoil har i en lengre periode jobbet sammen for å finne bedre og mer effektive måter å løse oppgavene på.  Dette har vært en nødvendig prosess for å redusere kostnader og bli en mer effektiv industri.

– Dette er den nye måten å jobbe på. Vi vil derfor fortsatt jobbe med forbedringer, blant annet gjennom internprogrammet vårt "Sikkert, godt nok og til lavest mulig pris", sier Skogseth. 

Det er ventet at kontrakten vil sysselsette om lag 1.000 personer i Aibel. Den nye tildelingen vil gjelde fra 1. mars 2016. Aibel er i tillegg tildelt en Konkurranseavtale. Denne innebærer at Aibel er kvalifisert til å by på enkeltoppdrag på samtlige Statoil-installasjoner på norsk sokkel.

Fortsatt forbedringsarbeid
Aibel og Statoil har i en lengre periode jobbet sammen for å finne bedre og mer effektive måter å løse oppgavene på.  Dette har vært en nødvendig prosess for å redusere kostnader og bli en mer effektiv industri.

– Dette er den nye måten å jobbe på. Vi vil derfor fortsatt samarbeide med Statoil om forbedringsområder også etter at den nye kontrakten trår i kraft. Dette vil vi blant annet gjøre gjennom internprogrammet "Sikkert, godt nok og til lavest mulig pris", sier Skogseth. 

 

Aibel er et ledende serviceselskap innen olje- og gassindustrien og er etablert innen fornybar energi.

Selskapets rundt 5.000 medarbeidere i Norge og internasjonalt er engasjert på land og offshore. Med sine 8 lokasjoner i Norge er Aibel lokalisert nær sine kunder. I tillegg til virksomheten i Norge har Aibel virksomhet i Thailand, Singapore og Danmark.

Published 2015-12-15, 08:55 CET Updated 2015-12-15, 11:07 CET

Side-alternativer