Aibel tildelt Oseberg-kontrakt

Stavanger, 10. juli 2014

Statoil har tildelt Aibel kontrakten for oppkobling av nytt boligkvarter på Oseberg C-plattformen. Kontrakten har en anslått verdi på ca. 125 millioner kroner.

Prosjektet, kalt Oseberg C Continuous Drilling (LQ Extension) project, er en EPCI-kontrakt som innebærer fullt ansvar for engineering, procurement, construction og installasjon i prosjektet.

– Vi er glade for at Statoil igjen viser oss tillit som leverandør av denne typen tjenester med EPCI-ansvar. Det er en anerkjennelse av vår kompetanse på områder utover vedlikeholds- og modifikasjonsoppgaver, sier Jan Ståle Skår, konserndirektør for V&M og modifikasjoner i Aibel.

Credits: Øyvind Hagen Statoil
Foto: Øyvind Hagen, Statoil. 

Plass til flere
Den nye modulen skal kobles til eksisterende boligkvarter på Oseberg C-plattformen og vil bety 30 ekstra lugarer offshore. Hovedoppdraget for Aibel blir forberedelser og arbeid knyttet til oppkobling av den nye modulen. I tillegg skal Aibel ha det totale grensesnittsansvaret i prosjektet. 

Oppstart i august
På det meste vil prosjektet sysselsette 40 personer i Aibel. Ledelse, administrasjon, og planlegging vil foregå i Bergen, mens prefabrikasjon vil bli utført i Haugesund. Arbeidet starter 1. august og oppkoblingen er planlagt våren 2016. 

- Dette prosjektet passer perfekt for kontoret i Bergen, som nylig har levert oppgradering av boligkvarteret på Oseberg feltsenter med svært gode resultater. Nøkkelpersonell som har god kjennskap til systemer, prosedyrer og arbeidsmetoder er nå klar til å ta fatt på det nye oppdraget, sier Skår.

 

Aibel er et ledende serviceselskap innen olje- og gassindustrien og er etablert innen fornybar energi.

Selskapets 6.000 medarbeidere i Norge og internasjonalt er engasjert på land og offshore. Med sine åtte lokasjoner i Norge er Aibel lokalisert nær sine kunder. I tillegg til virksomheten i Norge har Aibel virksomhet i Thailand, Singapore, Storbritannia, Danmark og Egypt.

Published 2014-07-10, 13:15 CET Updated 2014-07-10, 13:17 CET

Side-alternativer