Ny modifikasjonskontrakt til Aibel

Stavanger, Norge 9. september 2014

Aibel har signert kontrakten for Kalstø Robustness Project (KaRP). Prosjektet går ut på å oppgradere ilandføringsanlegget på Kalstø for å ivareta sikker og pålitelig drift i framtiden.

Contract signing
Kontrakten ble signert av Jorun Leirvåg, innkjøpsleder i Statoil, og Jan Ståle Skår, konserndirektør V&M modifikasjoner i Aibel (foto: Statoil).

Studier har tidligere avdekket aldring av komponenter og økende behov for vedlikehold på Kalstø-anlegget. I den forbindelse har Statoil på vegne av Gassco gitt Aibel i oppdrag å oppgradere anlegget for å ivareta sikker og pålitelig drift. Kontrakten, som nylig ble signert, omfatter blant annet bygging av nytt kontrollrom, samt utskifting av eksisterende kontrollsystem og gammelt instrumenteringsutstyr. I tillegg skal en fjerne eksisterende pig-sluse, som er tilkoblet Statpipe, samt installere nytt ventilsystem.  

Oppgraderingene som skal gjøres på Kalstø, skal bidra til å opprettholde sikker og pålitelig drift fram til 2050. Kontrakten omfatter både prosjektering, innkjøp, demontering og installering. Den har en verdi på cirka 320 millioner kroner og vil på det meste engasjere rundt 60 ingeniører og administrativt personell samt rundt 80 operatører fra Aibel. Arbeidet starter umiddelbart og vil pågå fram til årsskiftet 2016/2017.

Kalstoe plant
Kalstø ilandføringsanlegg (foto: Øyvind Sætre/Gassco)

Fakta:
Ilandføringsanlegget på Kalstø består av fire rørledninger, inkludert ventiler, sluser og tilsvarende utstyr for Statpipe, Sleipner kondensat og Åsgard.

De eldste rørledningene har vært i drift siden 1985.

Anlegget på Kalstø eies av Gassled, Gassco er operatør og Statoil er driftsansvarlig.

 

Aibel is a leading service company within the oil and gas industry and is established in renewable energy.

The company`s around 6,000 employees in Norway and abroad are engaged onshore and offshore. With eight locations in Norway, the company is located near the customers. In addition to operations in Norway, Aibel is also located in Thailand, Singapore, United Kingdom, Denmark and Egypt.

Published 2014-09-09, 09:05 CET Updated 2014-09-09, 15:23 CET

Side-alternativer