Ny Sverdrup-kontrakt til Aibel

Stavanger, Norge, 15. oktober 2015

Aibel er tildelt oppdraget med å bygge omformerstasjon som skal sikre kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet. Stasjonen skal bygges på Haugsneset, like øst for Kårstø i Rogaland.

JS Power from shore
Kontrakten ble signert onsdag. Foran fra venstre Embret Johnsgaard, innkjøpssjef Johan Sverdrup (Statoil), Kjetel Digre, prosjektdirektør Johan Sverdrup (Statoil) og Jan Skogseth, konsernsjef Aibel.

Oppdraget består i å bygge omformerstasjonen (eng.: Onshore converter building) og pumpestasjonen (eng: pump house) med alt nødvendig utstyr. I tillegg skal det legges cirka fire kilometer med vekselstrømkabler samt fiberoptiske kabler fra tilkoplingspunktet på Kårstø og fram til omformerstasjonen på Haugsneset.

– Vi leverte nylig vår første konverteringsplattform for vindenergi til Tyskland og har tidligere hatt store konverteringsjobber på Troll-plattformen. For oss er dette derfor et viktig og naturlig fortsettelse som befester vår posisjon også innenfor dette fagfeltet, sier Jan Skogseth, konsernsjef i Aibel.

På Haugsneset skal vekselstrømmen omformes til likestrøm før den går gjennom de cirka 200 kilometer lange kraftkablene til Johan Sverdrup-feltet. På feltsenteret omformes igjen likestrømmen til vekselstrøm. Denne vil forsyne de ulike installasjonene på feltsenteret med kraft fra land. Dermed blir CO2-utslippene betydelig redusert.

Haugneset
Haugsneset. 

Flere lokasjoner
Arbeidet skal styres fra Oslo-kontoret til detaljtegningene er ferdig. Deretter vil det meste av arbeidet bli flyttet til Kårstø og Haugesund, hvor også prefabrikasjonen skal gjøres. Aibel har knyttet til seg Norconsult og Veidekke for å sikre kompetanse innen alle aktuelle fagområder.

– Med personell fra Aibel, Norconsult og Veidekke er vi godt rustet for oppdraget, sier Nils Arne Hatleskog, konserndirektør, Feltutvikling.

Arbeidet starter umiddelbart og vil i startfasen engasjere cirka 60 personer. Arbeidet skal være ferdig i september 2018. Kontraktsverdien er på ca. 600 millioner kroner. ABB har fått de to øvrige kontraktene på leveranse av kraftkabler og likeretterteknologien.

I februar i år vant Aibel oppdraget med å bygge dekket til boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet.

 

Aibel er et ledende serviceselskap innen olje- og gassindustrien og er etablert innen fornybar energi.

Selskapets rundt 5.000 medarbeidere i Norge og internasjonalt er engasjert på land og offshore. Med sine 8 lokasjoner i Norge er Aibel lokalisert nær sine kunder. I tillegg til virksomheten i Norge har Aibel virksomhet i Thailand, Singapore og Danmark.

Published 2015-10-15, 08:10 CET Updated 2015-10-15, 08:14 CET

Side-alternativer