Nytt Oseberg-oppdrag til Aibel

Stavanger, 27.05.15

Aibel har fått kontrakt fra Statoil på å utføre en FEED-studie til prosjektet Oseberg Future Development Brownfield Topside. Kontrakten gir åpning for videre EPCI-oppdrag.

Oseberg frontFoto: Øyvind Sætre/Aibel

Prosjektet vil bli ledet fra Aibels nye kontorlokaler i Bergen, hvor inntil 29 medarbeidere vil være engasjert i studiefasen. Dersom Aibel får klarsignal til å gå i gang med realiseringsfasen, vil prosjektet beløpe seg på i alt 165.000 arbeidstimer og i snitt engasjere 45 medarbeidere. 

Oseberg Future Development Brownfield Topside består av to hovedaktiviteter. Den ene aktiviteten går ut på å koble opp en ny ubemannet brønnhodeplattform (UWP) til Oseberg B-plattformen. Brønnhodeplattformen skal også kobles opp til Oseberg A, som vil forsyne den med kraft, styring og kjemikalieinjeksjon. Den andre aktiviteten gjelder modifikasjon på Oseberg Feltsenter knyttet til oppkobling av Kappa-brønner til Oseberg via den eksisterende Vestflanken-rørledningen.

– Tidligere modifikasjonsoppdrag på Oseberg har gitt oss verdifull erfaring som blir veldig nyttig i dette prosjektet. Ved å levere en god og grundig studie vil vi bevise at vi er den beste samarbeidspartneren også for gjennomføringen av EPCI-prosjektet, sier Aibels konserndirektør for Modifikasjoner, Jan Ståle Skår.

Arbeidet med FEED-studien starter umiddelbart og vil pågå fram til oktober. Et eventuelt EPCI-oppdrag (ingeniørtjenester, innkjøp, konstruksjon og installasjon) vil starte rundt årsskiftet og pågå fram til slutten av 2017.

Aibel er et ledende serviceselskap i olje- og gassindustrien. Selskapet er også etablert innen fornybar energi. Rundt 5.000 medarbeidere er engasjert i arbeid på land og offshore. Aibel har åtte kontorer i Norge. I tillegg har selskapet virksomhet i Thailand, Singapore, Danmark og Egypt. 

 

Aibel er et ledende serviceselskap innen olje- og gassindustrien og er etablert innen fornybar energi.

Selskapets rundt 5.000 medarbeidere i Norge og internasjonalt er engasjert på land og offshore. Med sine 8 lokasjoner i Norge er Aibel lokalisert nær sine kunder. I tillegg til virksomheten i Norge har Aibel virksomhet i Thailand, Singapore og Danmark.

Published 2015-05-27, 08:35 CET Updated 2015-05-27, 08:35 CET

Side-alternativer