Troll C-oppdrag til Aibel

Stavanger, Norge, 30. november 2016

Aibel er tildelt FEED-studien for å utrede installasjon av en ny gassmodul på Troll C-plattformen. Kontrakten har også opsjon på selve gjennomføringen av prosjektet.

The Troll C platform. Image: Øyvind Hagen/Statoil
Troll C-plattformen (foto: Øyvind Hagen/Statoil).

Oppdraget omfatter design og bygging av en ny gassmodul på Troll C-plattformen. Arbeidet med FEED-studien begynner umiddelbart og ferdigstilles i mai 2017. Opsjonen i kontrakten består av selve gjennomføringsfasen – prosjektering, innkjøp, fabrikasjon og installasjon (EPCI) – som vil pågå til utgangen av 2019. Arbeidet vil inkludere prosjektering, bygging, installasjon av modulen samt tilstøtende arbeid på plattformen. Oppdragsgiver er Statoil.

Studien vil bli utført ved Aibels kontor i Bergen, som har lang erfaring med modifikasjonsoppdrag på norsk sokkel. Opsjon på gjennomføringsfasen vil også bli ledet fra Bergen, mens modulen vil bli bygget ved Aibels verft i Haugesund.

– Troll C-oppdraget er svært viktig for oss og synliggjør vår sterke og forbedrede konkurranseevne i et fremdeles utfordrende marked. Oppdraget vil vise vår styrke når det kommer til oppdrag som kombinerer kompetanse på større modifikasjoner og moduler, sier konserndirektør for Modifikasjoner og verftstjenester i Aibel, Bjørn Tollefsen.  

Kontrakten har en verdi på i overkant av 600 millioner kroner, inkludert opsjonen. I løpet av FEED-fasen vil opp mot 40 medarbeidere være engasjert i prosjektet.

 

Aibel er et ledende serviceselskap innen olje- og gassindustrien og er etablert innen fornybar energi.

Selskapets rundt 4.300 medarbeidere i Norge og internasjonalt er engasjert på land og offshore. Med sine 7 lokasjoner i Norge er Aibel lokalisert nær sine kunder. I tillegg til virksomheten i Norge har Aibel virksomhet i Thailand, Singapore og Danmark.

Published 2016-11-30, 10:01 CET Updated 2016-11-30, 10:01 CET

Side-alternativer