• Det kunden trenger

    Uansett størrelse og kompleksitet – Aibel har svaret

Feltutvikling

Aibel har bred erfaring med leveranser av produksjonsfasiliteter til olje- og gassindustrien.

Aibel delivers new production facilities to the oil and gas industry. The Gudrun deck was delivered summer 2012.

Erfaringen danner grunnlaget for dagens internasjonale gjennomføringsmodell, som forener selskapets ressurser gjennom effektiv og profesjonell prosjektgjennomføring. 

Større prosjekter som inkluderer både ingeniørtjenester, innkjøp og fabrikasjon blir utført i tett samarbeid mellom Aibels kontorer i Singapore, Thailand og Oslo. Det gir selskapet anledning til å kombinere spesialistkompetanse med lokalkunnskap, samtidig som det legger til rette for rask gjennomføring til konkurransedyktig pris. 

A
ibel har gjennom flere vellykkede prosjekter, levert til avtalt tid og kvalitet, bevist at denne internasjonale gjennomføringsmodellen er en nøkkel til suksess. 

Studier
Aibel tilbyr innovative og kostnadseffektive løsninger for ulike studier. Selskapets erfaring inkluderer konseptutviklingsprosjekt og studier for alt fra tungolje-produksjonsskip til utvikling av gassfelt/kondensat under høyt trykk/temperatur. Kundelista inkluderer de fleste store operatørselskap og produksjonsskiprederi. 

Produksjonsskip (FPSO)
Flytende produksjonsskip har blitt et naturlig konseptvalg for en rekke feltutviklingsprosjekt. Aibels erfaring strekker seg fra tidlig design av forankrede produksjonsskip på slutten av 80-tallet, til gjennomføring av fullverdige EPC-prosjekt med leveranser av komplette produksjonsdekk og enkeltmoduler.

Plattformer
Aibel tilbyr skreddersydde bore-, prosess og boligfasiliteter til plattformdekk. Leveransene spenner fra enkeltmoduler til nøkkelferdige, komplette anlegg. Selskapets løsninger møter strenge krav til boring, oljeseparasjon og stabilisering, gassbehandling, kompresjon, vannbehandling, utstyr og støttesystemer. I designfasen blir det lagt til rette for kostnadseffektiv installasjon og sørget for at det ferdige produktet blir tilpasset lokale omgivelser og værforhold. 

Landanlegg
Selskapet har betydelig erfaring med design av fasiliteter for gass- og kondensatbehandling. Tjenestene inkluderer blant annet leveranse av systemer for: olje- og gass-seperasjon, CO2-fangst, kompresjon, gass- og kondensatbehandling, kondensatlagring og eksport.          

Referanseprosjekter: 
Johan Sverdrup
Gudrun
Troll A 3&4
Catcher FPSO Development Project
P-74