• Det kunden trenger

    Uansett størrelse og kompleksitet – Aibel har svaret

Fornybar

Som visjonært selskap er vi i Aibel opptatt av å utvikle oss og skape nye muligheter for vekst.


Mer enn 100 års historie forteller om et selskap som har gått fra å drive med skipsreparasjoner til å få et solid feste innen olje- og gassindustrien. I de senere årene har Aibel også tatt et godt steg inn i markedet for fornybar energi. 

I samarbeid med ABB har Aibel utviklet et nytt plattformkonsept for utnyttelse av offshore vind. Konseptet bygger på velutprøvd teknologi, og er et godt eksempel på hvordan Aibel bruker sin kompetanse og lange erfaring til å skape nye løsninger. 

In collaboration with ABB, Aibel has developed a new platform concept for the utilisation of offshore wind.

Dolwin beta
Dolwin beta er selskapets første vindplattform. Den skal betjene en stor vindparkklynge i nærheten av Helgoland, på tysk sektor av Nordsjøen. Plattformen fungerer som en transformatorstasjon: Den mottar vekselstrøm fra offshore vindparker og konverterer dette til likestrøm som blir sendt til land i sjøkabler. Plattformen har et «selv-installerende» gravitasjonsbasert understell som blir festet til havbunnen. 

Husk kreditering
Hywind prosjektet. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Hywind
Hywind pilotpark er verdens første flytende vindpark, og bygges utenfor kysten av Peterhead i Aberdeenshire, Skottland. Dette markerer et viktig skritt videre for havvindteknologi og kan åpne opp attraktive nye globale markeder for produksjon av fornybar energi. 

Gjennom Hywind-prosjektet jobber Aibel med å utvikle løsninger for substrukturer til flytende havvindmøller. Substrukturene skal på sikt installeres i vindparken Hywind Scotland Pilot Park. 

Referanseprosjekter: 
DolWin beta
Hywind