• Det kunden trenger

    Uansett størrelse og kompleksitet – Aibel har svaret

Modifikasjoner

Modifikasjoner er Aibels største forretningsområde. Porteføljen inkluderer langsiktige rammeavtaler og frittstående prosjekter.

Modifications is Aibel's largets business unit. Engineers discussing the best solution for a modification project in the North Sea.

Langsiktige rammeavtaler
Selskapet har en markedsandel på rundt 50 prosent på vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på norsk sokkel. Langsiktige rammeavtaler med store aktører som Equinor, ConocoPhillips og Norske Shell har skapt et solid fundament og gjort selskapet i stand til å bygge opp betydelig kompetanse både innen fag og ledelse. 

Moderne samarbeidsplattformer
For å kunne yte best mulig service har Aibel etablert kontorer nær våre kunder langs hele norskekysten. Oppgavene blir ofte utført i tett samarbeid mellom ansatte ved flere kontor, noe som stiller strenge krav til gode kommunikasjonsverktøy og en forent gjennomføringsmodell. Selskapet har av den grunn gjort betydelige investeringer i moderne teknologi for å skape gode og effektive samarbeidsarenaer. Dette inkluderer blant annet et onshore-prosjektsenter (OPC), som blir brukt til å følge opp aktiviteten på installasjonene i Ekofisk-området. 

Hele verdikjeden
Aibel er totalleverandør av EPCIC-tjenester. Det vil si ingeniørtjenester, innkjøp, fabrikasjon, installasjon og ferdigstillelse. Prefabrikasjon til de ulike vedlikeholds- og modifikasjonsprosjektene blir utført ved selskapets eget verft i Haugesund. 

Som totalleverandør har selskapet solid erfaring fra hele verdikjeden i olje- og gassprosjekter. Dette har gitt verdifull kompetanse som kommer til nytte i alle nye prosjekt, ikke minst i studier og forprosjekt, hvor god forståelse for senere prosjektfaser er en forutsetning for å kunne levere gode anbefalinger.  

Referanseprosjekter: 
Equinor VEM
GEMC
K-Lab SST
Ivar Aasen
Draugen
Maria vanninjeksjon fra Heidrun
Oseberg C Continous Drilling