• Det kunden trenger

  Uansett størrelse og kompleksitet – Aibel har svaret

MOPUD

Aibel har opparbeidet en unik kompetanse på utvikling, design, bygging og integrering av prosessmoduler på oppjekkbare rigger.

MOPUD illustrasjon 2

MOPUD står for Mobile production unit with drilling (mobil produksjonsenhet med drilling). Konseptet innebærer modifikasjon av oppjekkbar borerigg gjennom installasjon av en produksjonsmodul, som gjør at riggen kan brukes både til boring og produksjon. Konseptet er fleksibelt og er dermed aktuelt både ved nybygg og oppgradering av gamle rigger

Ideelt konsept for marginale felt
Med prosessmodulen Aibel har designet, kan en rigg også ta seg av selve prosesseringen av oljen. Når produksjonen på feltet er ferdig er det enklere å stenge ned brønnene og forlate feltet

Utprøvd konsept
I 2007 leverte Aibel en prosessmodul til den oppjekkbare plattformen Mærsk Inspirerer på Volve-feltet. Plattformen har siden hatt høy regularitet og produksjonen fra feltet har overgått alle forventninger. 

MOPUD ill
“Maersk Inspirer“, oppjekkbar bore- og produksjonsinnretning, fotografert ved Haugesund. Foto: Kim G. Poulsen/Statoil

Unik kompetanse
Begrensninger på vekt og plass om bord, gjør design- og konstruksjonsarbeidet spesielt utfordrende. Aibel har optimalisert designet gjennom flere studier og tilpasset løsningen til forskjellige riggstørrelser og –klasser. 

 

Illustrasjonen viser prosessmodul for rigg-klasse CJ 70 med strøm og utstyr

Illustrasjonen viser prosessmodul for rigg-klasse CJ 70 med strøm og utstyr. 

Fakta

MOBIL PRODUKSJONSENHET MED DRILLING

 • Ideelt konsept for marginale felt
 • Utprøvd konsept
 • Optimalisert design

 

TILGJENGELIGE ALTERNATIV:

 • MOPUD - Jack-up for boring og produksjon med brønnhodemodul
 • MOPUD - Jack-up for boring og produksjon, frittstående brønnhoder
 • MOPU - Jack-up for produksjon, separate brønner

 

GJENNOMFØRTE UTVIKLINGSSTUDIER:

 • Bream MOPUD and MOPU for CJ 70 klasse
 • Generic MOPUD uviklingsstudie for CJ 70 og NE klasse
 • Yme MOPUD for CJ 70 og NE klasse
 • Bressay MOPUD for CJ 70 class – to topside størrelser
 • Hild MOPUD for CJ 70 klasse
 • Generic MOPUD og MOPU for N-klasse

 

BROSJYRE