• Fra tegnebrettet til verftet

    Aibel gjør kvalitetsarbeid ved egne verft

Dvalin

Aibel er tildelt ombyggingsjobben for å kunne ta imot Dvalin-produksjonen (tidligere Zidane) på Heidrun-plattformen.

The Heidrun platform. Heidrun-plattformen (foto: Øyvind Hagen/Statoil).

Kontrakten ble tildelt av Statoil i september 2016 og omfatter prosjektering, innkjøp, byggearbeid og installasjon.

Dvalin-produksjonen skal gå til Heidrun-plattformen i Norskehavet. Aibel skal bygge to nye moduler ved selskapets verft i Haugesund som skal installeres på Heidrun-plattformen. Disse er på henholdsvis 4.000 tonn (M40) og 400 tonn (H25). H25 skal installeres i 2018, mens M40 skal installeres i 2019.

I tillegg til bygging av modulene skal Aibel rydde arealet på Heidrun og forestå integrasjonen på plattformen. På topp vil prosjektet kreve en bemanning på rundt 700 personer.

Nyhetsarkiv

Aibel vant Dvalin

Startet modulbyggingen