• Fra tegnebrettet til verftet

  Aibel gjør kvalitetsarbeid ved egne verft

GEMC

I perioden 2002 - 2016 hadde Aibel langvarige vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter med ConocoPhillips for arbeid i Ekofisk-ormådet.

 

GEM 2

Den første GEM-kontrakten ble signert sommeren 2002. Våren 2011 ble Aibel tildelt en ny rammeavtale, Greater Ekofisk Modifications Contrakt (GEMC), som varte i fem år. Rammeavtalene var blant de største største vedlikeholds- og modifikasjonskontraktene på norsk sokkel.

Gjennom GEM utførte Aibel hvert år rundt 200 modifikasjonsprosjekter av varierende størrelse på installasjonene i Ekofisk-området. Arbeidet omfattet prosjektering, innkjøp, fabrikasjon, installasjon og ferdigstillelse. Kontrakten engasjerte i snitt rundt 400 ansatte.

Et unikt trekk ved GEMC-avtalen, var at mange av jobbene offshore ble styrt fra et senter for integrerte operasjoner ved Aibels hovedkontor i Stavanger.

Nyhetsarkiv

  Fakta

  Ekofisk ligger i den sørlige del av Nordsjøen, cirka 280 kilometer sørvest for Stavanger.

  I tillegg til Ekofisk-feltet, Norges første oljefelt, består området av feltene Eldfisk, Embla og Tor. I alt består Ekofisk-området av 29 installasjoner.

  Alle fire blir drevet av ConocoPhillips Norge på vegne av eierne i Ekofisk-lisensen.

  ConocoPhillips' eierandel i feltene er 35,11 prosent.

  Produksjonen på Ekofisk startet 9. juni 1971, etter at feltet ble oppdaget høsten 1969.

  Utbyggingen av området har skjedd i flere faser.

  (kilde: ConocoPhillips)