• Fra tegnebrettet til verftet

    Aibel gjør kvalitetsarbeid ved egne verft

Glen Lyon

Våren 2016 kom gigantskipet Glen Lyon til Aibel Haugesund. Aibels oppdrag var å assistere BP med å klargjøre skipet for produksjon.

In the spring of 2016, giant FPSO Glen Lyon docked at Aibel Haugesund. Aibel’s assignment was to assist BP in readying the vessel for production.
Foto: Øyvind Sætre/Aibel.

Hovedformålet med verftsoppholdet var å fjerne slepehjelpemidler og festeanordninger som ble brukt under havtransport. Med sitt skjermede område og gode vanndybde var kaien i Haugesund ideell for dette arbeidet.

Skipet lå til kai i cirka halvannen måned. På denne tiden ble det utført rundt 230.000 arbeidstimer om bord for å klargjøre skipet for installasjon på Schiehallion-feltet. Det ble utført marine- og fabrikasjonsaktiviteter. Aibel assisterte også BP i forbindelse med funksjonstest av en mekanisk vinsj og stilte til disposisjon tjenester og fasiliteter fra verftet.

Oppdraget ble avsluttet til avtalt tid med meget gode HMS-resultater.

Se filmen fra Glen Lyons opphold i Haugesund:Nyhetsarkiv

Glen Lyon til Aibel Haugesund

Fakta
  • Flytende produksjonsskip (FPSO) operert av BP
  • 270 meter lang, 52 meter vid
  • Produksjonskapasitet: 130.000 fat olje og 2.2 millioner m2 gass per dag
  • Lagringskapasitet: 1.06 millioner fat olje
  • Skal betjene Schiehallion-feltet 130 kilometer vest for Shetland