• Fra tegnebrettet til verftet

    Aibel gjør kvalitetsarbeid ved egne verft

Gudrun

Aibel har bygd plattformdekket til Gudrun. Plattformen ble slept ut til Nordsjøen sommeren 2013.

 

Kontrakten ble tildelt i juli 2010. Verdien var 2.7 milliarder kroner. Aibel har gjort ingeniørarbeid, innkjøp, bygging og sammenstilling.  

Aibel i Haugesund, Asker, Singapore og Thailand har jobbet sammen i prosjektet. Byggingen av dekket startet i mai 2011 ved verftene i Thailand og Haugesund. To av dekksmodulene (M20 og M30) ble bygd i Thailand. Den siste (M10) i Haugesund, der dekket også ble satt sammen.

Gudrun_3D

På ettermiddagen den 17. juli 2013 forlot Gudrun verftet i Haugesund. Da hadde rundt 7.000 personer vært involvert i prosjektet, og 9 millioner arbeidstimer var gjennomført.

Produksjonen startet i april 2014. Rundt 100 medarbeidere fra Aibel var involvert i oppkoblingen ute på Gudrun-feltet.

Les hele historien: Aibel og Gudrun

Fakta

Gudrun er et olje- og gassfelt i Nordsjøen i lisensområde PL025, omlag 55 kilometer nord for Sleiper A-plattformen.

Feltet bygges ut med plattform på stålunderstell med prosessanlegg for delvis stabilisering av olje og gass.

Plattformen knyttes opp mot eksisterende anlegg i Sleipner-området og prosessanlegget på Kårstø i Nord-Rogaland.

Reservoaret ligger på 4.200-4.700 meters dyp og har høyt trykk og høy temperatur.

Produksjonen startet i april 2014.

Kilde: Statoil