• Fra tegnebrettet til verftet

    Aibel gjør kvalitetsarbeid ved egne verft

Ivar Aasen

I november 2013 ble Aibel tildelt kontrakten for oppkobling av Ivar Aasen-plattformen. Dette er Aibels første oppdrag for Aker BP (tidligere Det norske oljeselskap ASA).

Ivar Aasen

Plattformdekket, som er bygd av SMOE i Singapore, kom til feltet i juli 2016. Aibels hovedjobb startet i august samme år, etter at løftekampanjen var over.

Aibel er ansvarlig for aktiviteter relatert til oppkopling av plattformen. Oppdraget inkluderer ledelse, administrasjon, prosjektering, prefabrikasjon og installasjonsarbeid.

Prosjektet, som engasjerer opp mot 400 ansatte, blir utført i tett samarbeid med operatør Aker BP og Norisol, som er ansvarlig for alt ISO-arbeid. Etter en hektisk høst ble den første oljen produsert på plattformen 24. desember 2016.

Aibel og Aker BP har også inngått avtale om vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag samt driftsstøtte for Ivar Aasen.

Nyhetsarkiv

Fakta

Ivar Aasen ble installert på feltet i Nordsjøen sommeren 2016.

Plattformdekket er bygd av SMOE i Singapore. Stålunderstellet er bygd av Saipem på Sardinia, mens boligkvarteret er bygd av Apply Leirvik på Stord.

Oppkoblingsprosjektet blir styrt fra Aibels kontor i Haugesund.