• Fra tegnebrettet til verftet

    Aibel gjør kvalitetsarbeid ved egne verft

K-Lab SST

Aibel har bygd en ny teststasjon for Statoil for testing av undervannskompressorer på Kårstø.

Aibel vant oppdraget med design, innkjøp og bygging av testanlegget for undervannskompressorer på Kårstø sommeren 2011. Prosjektet har fått navn K-LAB SST (Sub Sea Test Project). Selve teststasjonen ble overlevert Statoil i sommer. Den er tilknyttet Kårstø måle- og teknologilaboratorium, K-lab.

Compressor hoist December 2013

Aibel har utført 300.000 timer i prosjektet. I alt har rundt 150 medarbeidere i Aibel vært involvert i arbeidet med teststasjonen. 

Trykket i et reservoar synker etter hvert som gass blir hentet ut. Kraftige kompressorer er nødvendige for å sende gassen videre til prosessering. Vanligvis står kompressorene på plattformer, men nå skal Statoil teste ut å sette dem på havbunnen på Åsgard-feltet.

Før det skjer, skal kompressorene testes nøye ut i testanlegget på Kårstø. Det består blant annet av et stort basseng. Elektrokompressoren blir plassert i bassenget for å få nok kjøling. Deler av testanlegget simulerer at kompressoren står på havdypet.

Nyhetsarkiv

Fakta

Kårstø prosessanlegg

Kårstø prosesseringsanlegg i Nord-Rogaland spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat (lettolje) fra viktige områder på norsk kontinentalsokkel.

Den første gassen kom til anlegget 25. juli 1985. 15. oktober samme år ble den første tørrgassen ble sendt fra Kårstø til Emden i Tyskland. Rørledningen Statpipe fører gassen fra feltene i Nordsjøen og inn til Kårstø.

Kårstø-anlegget mottar gass fra Åsgard og andre felt i Norskehavet gjennom rørledningen Åsgard Transport. Åsgard-anlegget, som startet 1. oktober 2000, prosesserer gassen for salg.

Kilde: Statoil