• Fra tegnebrettet til verftet

    Aibel gjør kvalitetsarbeid ved egne verft

Maria vanninjeksjon fra Heidrun

Aibel forbereder vanninjeksjon fra Heidrun-plattformen til Maria-feltet.

Våren 2015 tildelte Statoil Aibel oppdraget med å øke vanninjeksjonskapasiteten på Heidrun og koble opp vanninjeksjon til Maria-feltet. Kontrakten har en verdi på rundt 860 millioner kroner og omfatter både ingeniørtjenester, innkjøp, fabrikasjon og installasjon (EPCI).

The Maria project team celebrates the start of the prefabrication in Haugesund, May 2015.
I mai 2015, kun ei uke etter tildelingen, kunne prosjektteamet feire at prefabrikasjonen var i gang (foto: Knut Medhaug).

Oppdraget inkluderer en rekke ulike modifikasjonsoppdrag. I første omgang skal stigerørsbalkongen på Heidrun utvides. Her vil det senere bli installert en temporær vinsj for å dra inn nytt stigerør.

For å øke vanninjeksjonskapasiteten på Heidrun, vil det bli bygd et nytt vannrenseanlegg ved Aibels verft i Haugesund. Anlegget blir bygd som én modul, testet på land og deretter demontert og sendt ut i biter til Heidrun. Dette er en mer kostnadseffektiv løsning enn å leie inn et tungløftfartøy for å heise inn den komplette modulen.

Før den nye modulen kan installeres, vil Aibel også lage et nytt dekk som den skal stå på. I tillegg skal Aibel overhale det eksisterende vanninjeksjonsanlegget på Heidrun og flytte en MOB-båt (mann over bord-båt).

The Heidrun platform (photo: Øyvind Hagen/Statoil).
Heidrun-plattformen (foto: Øyvind Hagen/Statoil).

Hovedstarten på offshorearbeidet skjer i januar 2016. Prosjektet skal ferdigstilles våren 2018.

Nyhetsarkiv

Sparer 100 millioner

Maria-oppdrag til Aibel