• Fra tegnebrettet til verftet

    Aibel gjør kvalitetsarbeid ved egne verft

MODEC – TEN

Aibel har levert i alt sju moduler for MODEC i Tweneboa, Enyenra og Ntomme-prosjektet (TEN). Modulene ble lagd til et flytende produksjonsskip (FPSO).

TEN front

Kontrakten, som omfattet innkjøps- og fabrikasjonsarbeid, ble tildelt i februar 2014. Allerede to måneder etter var fabrikasjonsarbeidet i gang.

Levert i 2015
De fire første modulene ble levert fra verftet i mai 2015. Leveransen inkluderte 3P Crude Separation (råoljeseparasjon), 5P Produced Water Utilities (utstyrsmodul knyttet til vannproduksjon), 4P Crude Separation B (råoljeseparasjon) og 6P Sea Water Filtration & Water Injection (vannfiltrering og –injeksjon).

Siste del av leveransen forlot verftet i midten av juni samme år og bestod av modulene 2S Compressor Train B, 3S Compressor Train A (kompresjonsmoduler) og 4S Gas Treatment (gassbehandlingsmodul).

Modulene hadde en samlet vekt på rett over 10.000 tonn.

Se en kort video fra prosjektet: 

2.000 medarbeidere
Størstedelen av fabrikasjonsarbeidet er utført hos Deeline, som er deleid av Aibel. Oppføring og sammenstilling har foregått på Aibels sammenstillingsområde i Laem Chabang. Alt i alt er det utført rundt 4,3 millioner arbeidstimer i prosjektet, som på det meste engasjerte over 2.000 medarbeidere. 

Integreres i Singapore
Samtlige moduler er levert til MODECs anlegg i Singapore, hvor de skal integreres med dekket på FPSO-en. Aibel assisterte MODEC i dette arbeidet.


Nyhetsarkiv