• Fra tegnebrettet til verftet

    Aibel gjør kvalitetsarbeid ved egne verft

Oseberg C Continous Drilling

Aibel hadde ansvaret for oppkoblingen av et nytt boligkvarter på Oseberg C-plattformen.

Sommeren 2014 tildelte Statoil Aibel oppdraget med å koble opp en ny boligmodul til det eksisterende boligkvarteret på Oseberg C. Kontrakten hadde en verdi på rundt 135 millioner kroner og omfattet både ingeniørtjenester, innkjøp, fabrikasjon og installasjon (EPCI).

Oseberg C platform (photo: Øyvind Hagen/Statoil).
Oserberg C-plattformen (foto: Øyvind Hagen/Statoil).

Den nye boligmodulen økte plattformens overnattingskapasitet med 30 nye lugarer. Selve modulen var bygd hos Apply Leirvik på Stord. Aibels hovedoppdrag var forberedelser og arbeid knyttet til selve oppkoblingen. Aibel hadde også det totale grensesnittansvaret i prosjektet.

Boligmodulen ble heist inn på plattformen våren 2016. Deretter startet Aibels offshoreteam arbeidet med å koble på avløp og vann, samt integrere modulen med øvrig elektro- og automasjonssystemer på plattformen.
Prosjektet ble overlevert til kunden høsten 2016 - under kost, før plan, uten skader og til rett kvalitet. 

Oseberg C Continous Drilling ble styrt fra Aibels kontor i Bergen. Prefabrikasjon ble utført på verftet i Haugesund.


Nyhetsarkiv

Smarte løsninger gav suksess

Aibel tildelt Oseberg-kontrakt