• Fra tegnebrettet til verftet

    Aibel gjør kvalitetsarbeid ved egne verft

Equinor VEM

Aibel er Equinors største leverandør av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på norsk sokkel.

 Kårstø

I desember 2015 ble Aibel tildelt en rammeavtale for vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter på følgende Equinor-anlegg: 

Kontor

Plattform/installasjon

Landanlegg

Hammerfest

 

Snøhvit

Harstad

Norne, Aasta Hansteen

 

Stjørdal

Kristin + opsjon på Njord A og B

 

Bergen

Oseberg A, B, C, D, Sør og Øst Veslefrikk

Kollsnes, Sture

Haugesund

 

Kårstø

Stavanger

Statfjord A, B og C

 

Avtalen har en varighet på seks år med opsjon på fire nye år. Den omfatter vedlikeholdstjenester, modifikasjoner, studier og prosjektstyring. Kontrakten trer i kraft 1. mars 2016 og vil sysselsette om lag 1.000 ansatte i Aibel. 

Aibel har lang og god tradisjon for å utføre denne typen oppdrag for Equinor. Forrige avtale ble inngått i 2010 og løper fram til den nye avtalen trer i kraft. I den nye kontrakten beholder Aibel i all hovedsak de samme anleggene selskapet har hatt ansvar for i forrige kontrakt, men får i tillegg ansvar for Aasta Hansteen-plattformen. 

Nyhetsarkiv

Fakta

I desember 2015 tildelte Statoil (nå Equinor) Aibel en ny V&M-kontrakt. Gjennom den nye avtalen fikk Aibel forlenget ansvar for 13 offshore-installasjoner og fire landanlegg, og fikk i tillegg ansvaret for Aasta Hansteen. Kontrakten har en kalkulert verdi på omlag 7,5 milliarder kroner pluss opsjoner.