• Fra tegnebrettet til verftet

    Aibel gjør kvalitetsarbeid ved egne verft

Troll A 3&4

Aibel vant milliardoppdraget med å utvide gasskompresjonskapasiteten på Troll høsten 2011. Kontrakten omfattet tre nye moduler for å forlenge Troll-feltets levetid.

Kontrakten var en såkalt EPCIC. Det betyr at Aibel leverte ingeniørtjenester, innkjøp, bygging, installasjon og ferdigstillelse.

Troll 3&4 - september 2013

Den største modulen, M11, ble bygd ved Aibels verft i Laem Chabang i Thailand. M11 er en kompressormodul som skal utvide kapasiteten på Troll A. To nye kompressorer skal gjøre det mulig å produsere gass fra Troll-feltet helt fram til 2063. M11 seilte fra Thailand til Haugesund april 2014. Etter montering av en kran ble modulen sendt videre ut til feltet.

M13, som er en modul med hjelpesystemer, er bygd ved Aibels verft i Haugesund. De nye kompressorene på Troll A skal drives med strøm fra land. På plattformen må likestrøm fra land konverteres tilbake til vekselstrøm og det skjer på M13. Modulen ble transportert ut til feltet på sensommeren 2014.

Troll 3&4 - september 2013

M12 er en elektromodul. Den ble heist om bord på troll A allerede sommeren 2013.  

I den mest hektiske perioden høsten 2013, jobbet nærmere 900 personer fra Aibel og underleverandører med Troll-modulene.

Nyhetsarkiv

Fakta

Troll-feltet ligger i nordre del av Nordsjøen, om lag 65 kilometer vest for Kollsnes i Hordaland.  Feltet strekker seg over et område på 750 kvadratkilometer i blokkene 31/2, 31/3, 31/5 og 31/6 i Nordsjøen.

Troll er selve hjørnesteinen i norsk gassproduksjon og det største gassfunnet som er gjort i Nordsjøen.  Feltet inneholder om lag 40 prosent av de samlede gassreservene på norsk kontinentalsokkel.

Troll er også blant de største oljefeltene på den norske kontinentalsokkelen; i 2002 var oljeproduksjonen på over 400.000 fat per døgn

Det er ventet  at de enorme gassreservoarene 1400 meter under havoverflaten vil kunne produsere i minst 70 år. 

Kilde: Statoil