DolWin beta

Aibel's first wind converter platform.

0ï0

The beginning of a shift

Plattformen var et samarbeidsprosjekt mellom Aibel og ABB. Aibel har designet og bygget plattformen, mens ABB hadde det totale prosjektansvaret og leverte kabler og konverteringsutstyret.

DolWin Beta er en nedsenkbar flytende plattform og ble bygget til en stor vindmøllepark nær Helgoland på tysk sektor i Nordsjøen. Den mottar vekselstrøm fra vindparker og konverterer den til likestrøm, som blir sendt videre til land i sjøkabler.

Selve konstruksjonen ble gjennomført i Dubai før plattformen ankom Norge i august 2014. Prosjektet ble styrt fra Aibels kontor i Haugesund, og plattformen ble slept fra verftet og ut til DolWin-feltet sommeren 2015.

Facts

Contract: EPC (engineering, procurement and construction)

Client: TenneT

Value: Approx. NOK 1.7 billion

Delivery: 2015

DolWin beta is 70 metres tall, 74 metres wide and 99 metres long and will stand on the seabed at a depth of 29 metres. It has separate living quarters for 24 people, a helipad and two lifting cranes.

Has a capacity of 916 MW from three wind parks counting more than 200 turbines.

At most, around 200 employees worked on the wind platform.