Installation Manager

Hos Aibel har du muligheten til å utvikle karrieren din gjennom et spekter av prosjekter innen fornybar og olje og gass. Vi kaller oss Engineering Pioneers. Uansett hvilken jobb vi har, så angriper vi den med kreativitet, nysgjerrighet og et driv etter å finne nye og bedre løsninger.

Vi ser etter Installasjonsledere som kan ansettes på en av våre lokasjoner i hele Norge. Stillingen innbærer reising hvor du må kunne påta deg oppgaver på ulike lokasjoner på land og offshore, ved behov. Som Installasjonsleder hos Aibel har du en sentral rolle i prosjektgjennomføringen. Du er bindeleddet mellom Aibel og kundens anleggsledelse, etablerer god kommunikasjon og sikrer smidig prosjektgjennomføring.

Om stillingen

Du organiserer oppfølging og ivaretar kvalitet i henhold til prosedyrer og regelverk. Rekvirerer personell med den riktige kompetansen, og leder arbeidsoppgaver i samråd med prosjektleder og rapporterer status på installasjonsaktiviteter. Optimal ressursutnyttelse er avgjørende. Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å bidra til komplekse prosjekter og være en nøkkelperson i gjennomføringen.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver inkluderer:

 • Sikre at HMS blir ivaretatt i planlegging, arbeidsforberedelse og tilrettelegging av installasjonsarbeidet
 • Ansvarlig for at installasjonsarbeidet utføres iht. gjeldende plan og til riktig kvalitet
 • Ansvar for at det til enhver tid gjeldende ressursbehov, volum og kompetanse, er dekket
 • Ansvar for at styrende dokumentasjon er gjort kjent og er tilgjengelig
 • Ansvar for at vernerunder/HMS inspeksjoner og verifikasjoner blir utført

Kvalifikasjoner

 • Teknisk Fagskole eller bachelorgrad
 • Fagbrev er ønskelig
 • Lang erfaring innen olje- og gassindustrien kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Fordelaktig å vise til ledererfaring
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode holdninger, instillinger og fleksibilitet
 • Ryddig og strukturert
 • Høy lojalitet til tidsfrister og kvalitet
 • Evne til å søke råd og dele kunnskap
 • Gode samarbeidsferdigheter

Bli vår kollega
Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid, og velferdsklubbene våre har et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte.

Vår strategi er å styrke selskapets sterke posisjon innen ulike energisegmenter som havvind, olje og gass og hydrogen. Samtidig forfølger vi alltid nye muligheter. Aibel ser samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning, og derfor er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser.

Vi verdsetter mangfold og jobber målrettet for å sikre inkludering for alle ansatte.

Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon?
Da vil vi gjerne høre fra deg!

Søknadsfrist og kontaktinformasjon:
Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte

Seksjonsleder – Alf Martin Steinsnes, alf.martin.steinsnes@aibel.com eller +4747455240
Arbeidssted: Oslo, Stavanger, Haugesund, Bergen, Harstad eller Hammerfest
Søknadsfrist: 30.04.2024, søknader vurderes fortløpende

Apply for the position