Visjoner og verdier

Vi bryr oss om våre medarbeidere, kunder, samarbeidspartnere og samfunnet rundt oss. Derfor har vi kalt vårt verdiprogram "We Care.” 

Verdiene våre er en viktig del av vår kultur og skal bidra til å fremme ønsket atferd på alle nivå i organisasjonen.

Vår visjon er: Vi leverer bærekraftige løsninger

Våre verdier leder oss gjennom arbeidsdagen som individ, som team og som en helhetlig organisasjon.
Gjennom verdiprogrammet ”We Care” skal Aibel være; ansvarlig, visjonær, åpen og fleksibel.

kårstø

Ansvarlig

Vi har et stort engasjement innen helse, miljø og sikkerhet.

Vi tar sosialt ansvar og gjennomfører våre aktiviteter i samsvar med gjeldende etiske standarder.

Vi er troverdige og pålitelige, skaper realistiske forventninger, er resultatorientert og holdr våre løfter.

Våre holdninger til oss selv og våre kunder er basert på gjensidig tillit og respekt.


Visjonær

Vi bidrar til å identifisere og finne løsninger på våre kunders framtidige utfordringer.

Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig energisektor ved alltid å lete etter nye ideer.

Vi har kompetanseheving i fokus og jobber målrettet med rekruttering.

Troll

Åpen

Vi lager rom for dialog og konstruktiv diskusjon.

Vi er ærlige, gir tydelige tilbakemeldinger og utfordrer hverandre, både som individ og i team.

Vi involverer og engasjerer oss gjennom en god og åpen diskusjon.

Fleksibel

Vi er kreative, tilpasser oss kundens behov og er alltid tilgjengelige når vi trengs. Når det er nødvendig, er vi også raske til å endre kurs.

Vi legger til rette for at våre kollegaer kan utføre sitt arbeid på en god måte.

Vi lytter til våre medarbeideres behov og finner løsninger der det er ønskelig.