Aibel med viktig bidrag til vindprosjekt

Siste uke ble Hywind Scotland, verdens første flytende vindpark, åpnet. Aibel har hatt en aktiv rolle i Statoils pilotprosjekt fra start til slutt.

Produksjonsstarten ved Hywind Scotland ble onsdag markert ved et stort arrangement i Aberdeen, hvor Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon sto for den offisielle åpningen. Helt fram til åpningen har Aibel vært involvert i ferdigstillingen og installasjonen av de fem turbinene på feltet cirka 25 kilometer utenfor Peterhead i Aberdeenshire, Skottland.

Photo- Øyvind Gravås - Woldcam - Statoil - Hywind Scotland 5 turbines at Buchan Deep August 2017 - 1570164.jpg
Aibel har vært involvert i Hywind Scotland Pilot Park siden tildelingen av FEED-studie sommeren 2014 og helt fram til den offisielle åpningen siste uke. Foto: Øyvind Gravås/Woldcam - Statoil.

I sommer assisterte Aibel blant annet Statoil med montering av turbinene på de flytende substrukturene ved anlegget på Stord. Her ble det også montert en del midlertidig utstyr til bruk under installasjonen på feltet. Aibel hadde også ansvar for montering av diverse telekommunikasjonsutstyr på turbinene.

I slutten av juli sendte Aibel de første ansatte til feltet utenfor Skottlands kyst for å bistå med installasjonen. På topp har Aibel, inklusiv underleverandører, hatt 30 personer involvert i installasjonsfasen på selve feltet og på land i Peterhead.

- Vår oppgave har blant annet vært å lukke punch-punkter, demontere midlertidig utstyr som vinsjer og generatorer samt å terminere fiber- og høyspenningskabler mellom turbinene. Det har vært en hektisk periode, hvor særlig været har vært en utfordring, men tilbakemeldingene på vårt arbeid har vært positive, sier Aibels prosjektleder Marianne T. Kvåle.

Mads Andersen_Hywind.jpg
Aibels konsernsjef Mads Andersen (til venstre) benyttet den offisielle åpningen til å gratulere Trond Bokn, direktør for fornybar prosjekter i Statoil. 

Med produksjonsstarten går Hywind-prosjektet mot enden for Aibel. I løpet av neste uke vil demobiliseringen av gjenværende ansatte begynne og rundt månedsskiftet vil prosjektet være avsluttet. Med involveringen i prosjektet har Aibel imidlertid høstet viktige erfaringer som kan bli et konkurransefortrinn for selskapet i kampen om nye oppdrag innen havvind.

Published 2017-10-23, 11:23 CET Updated 2017-10-23, 11:23 CET

Side-alternativer

Fakta

Aibel og Hywind Scotland Pilot Park

Aibel ble tildelt kontrakt for FEED-studie og EMA (Engineering Management Assistance) sommeren 2014.

Aibel fikk etter hvert også oppdrag med detaljert design av tårn og EIT-system samt ansvar for innkjøp.

I februar 2017 ble Aibel tildelt kontrakten for assistanse i forbindelse med ferdigstillelse av de fem vindturbinene på Stord. Kontrakten omfattet også assistanse under installasjonen på feltet.