Sikrer god HMS på Draugen

Vinteren 2013 etablerte Shell og Aibel et HMS-senter i Haugesund. Siden den gang har nærmere 900 offshorearbeidere fått opplæring ved senteret.

- Alle som skal ut for å jobbe på Draugen for første gang må innom HMS-senteret. Her får offshorearbeiderne undervisning som er spesialtilpasset forholdene på plattformen. De får vite det de trenger for å jobbe sikkert, sier Arild Hansen i Aibel. Han er leder ved HMS-senteret.

HSE Centre of ExcellenceHMS-senteret ligger hos Aibel på Risøy i Haugesund. Det inneholder ulike arbeidsmiljø, og medarbeiderne får opplæring i alt i fra bruk av verne- og sikkerhetsutstyr til sikker håndtering av verktøy (foto: Øyvind Sætre/Aibel).

Lærer å jobbe sammen

Senteret har fått navnet HSE Centre of Excellence. Det ble etablert i mars i fjor. Målet er å øke bevisstheten rundt HMS for alle som skal jobbe på Draugen.

- Vi arrangerer todagerskurs. På den første dagen går vi gjennom krav og forventninger fra Shell og Aibel. Dag to er mer praktisk. Deltakerne får blant annet en gjennomgang av verktøy og utstyr, og lærer å jobbe sikkert sammen på tvers av disipliner, forklarer Hansen.

Se Norske Shells film om sikkerhetssenteret:

Forholdet er ferskt

Draugen var den første installasjonen i Norskehavet for 20 år siden. Planen var at plattformen skulle produsere olje i 17 år, men nå skal levetiden økes. Vinteren 2012 ble Aibel tildelt en rammeavtale for modifikasjoner på Draugen. I løpet av de neste årene skal plattformen gjennom flere større oppgraderinger.

- A/S Norske Shell er en ny kunde for Aibel, og gjennom HMS-senteret lærer vi å kjenne sikkerhetskulturen i selskapet. Tilbakemeldingene fra både våre ansatte og andre underleverandører er veldig positiv, avslutter Hansen.

HSE Centre of Excellence

HSE Centre of Excellence

Published 2014-01-08, 07:50 CET Updated 2014-01-22, 03:33 CET

Side-alternativer