MOPUD - rigget for framtidens marked

Aibel har opparbeidet en unik kompetanse på utvikling, design, bygging og integrering av prosessmoduler på oppjekkbare rigger.

Mobile produksjonsenheter med drilling (MOPUD) er et ideelt konsept for marginale felt. Ved å klargjøre og installere en produksjonsmodul på en oppjekkbar borerigg, kan riggen brukes til både boring og produksjon.

– Med prosessmodulen Aibel har designet, kan en rigg også ta seg av selve prosesseringen av oljen. En borerigg er lettere å flytte enn en vanlig bunnfast plattform. Når produksjonen på feltet er ferdig er det enklere å stenge ned brønnene og forlate feltet. Det gjør løsningen ideell for mindre og marginale felt, forteller Kristian Skavang, direktør for studier og FEED-er i Aibel

Maersk Inspirer“, oppjekkbar bore- og produksjonsinnretning, fotografert ved Haugesund. Foto: Kim G. Poulsen/Statoil
Volveplattformen Maersk Inspirer fotografert ved Haugesund. Foto: Kim G. Poulsen/Statoil

Utprøvd konsept
I 2007 leverte Aibel en prosessmodul til den oppjekkbare plattformen Mærsk Inspirerer på Volve-feltet. Plattformen har siden hatt høy regularitet og produksjonen fra feltet har overgått alle forventninger. Stadig flere potensielle kunder ser nå muligheter med denne utradisjonelle løsningen.

– Lav oljepris i kombinasjon med lave riggrater og enklere regelverk, gjør dette til en kostnadseffektiv og etterspurt løsning. Vi har vært i møter med flere oljeselskaper og redere i Norge og merker nå en voksende interesse for konseptet også internasjonalt, sier Skavang.

Konseptet er fleksibelt og er dermed aktuelt både ved nybygg og oppgradering av gamle rigger. Skavangs team er i dialog med både riggeiere, riggkonstruktører og operatører.

Unik kompetanse
– Vi har optimalisert designet gjennom flere studier og tilpasset løsningen til forskjellige riggstørrelser og -klasser, forteller han.

consept

Nylig gjennomførte Aibel en studie for Det Norske. Flere utviklingsstudier er også levert i løpet av de siste årene, blant annet for Bream, Yme og Hild, der ferle riggstørrelser er vurdert.

– Det er begrensninger på vekt og plass om bord. Det gjør design- og konstruksjonsarbeidet spesielt utfordrende. Men vi har funnet gode løsninger på dette, sier Skavang og legger til:

– Vi har nå etablert en unik kompetanse på dette feltet. MOPUD-konseptet kan utvilsomt åpne nye muligheter for Aibel i et voksende marked, avslutter han.

Mer informasjon:
Vår virksomhet - MOPUD

Published 2016-06-24, 12:55 CET Updated 2016-09-30, 12:44 CET

Side-alternativer