Kontrollrommet på Njord A byttes ut

Aibel startet rivearbeidet på plattformen i begynnelsen av mars. I løpet av den neste måneden skal et nytt kontrollrom være på plass.

Prosjektet blir styrt fra Aibel i Kristiansund, og er et av de største kontoret har hatt.

– Ja, det er det. I tillegg har det gitt oss erfaring og kompetanseheving som er unik fordi dette er en helt ny type oppdrag for oss, sier Ronny Henden. Han er prosjektleder i Aibel.

HMI-prosjektet

Forbedrer arbeidsmiljøet

Prosjektet er en del av vedlikeholds- og modifikasjonsavtalen som Aibel har med Statoil på Njord. Arbeidet startet allerede i 2009. Året etter ble hovedstudien levert, og i desember i fjor kom selve prosjektet i gang.

– Hovedformålet med oppdraget er å forbedre arbeidsmiljøet for operatørene på Njord A. Vi oppgraderer derfor kontrollrommet i forhold til lys, støy, varme, ventilasjon og ergonomi. I tillegg kommer oppgradering av selve skjermsystemet som operatørene bruker, forklarer Henden.

Det er Siemens som er leverandør av skjermsystemet. De har jobbet sammen med Aibel i hele studiefasen.

– Det har vært en suksessfaktor. Systemet er komplekst, og vi har vært avhengige av å samarbeide tett med leverandøren, sier prosjektlederen.

HMI-prosjektet
Det midlertidige kontrollrommet på Njord A.

Kurses i det nye systemet

Det nye systemet har blitt testet ut gjennom flere uker. Det har skjedd i kontrollrommet parallelt med at det gamle har vært i drift. Nå er et midlertidig kontrollrom satt opp i et naborom, og ombyggingen av det gamle er i gang.

– Vi river nesten reint og bygger opp tak, gulv, vegger, ventilasjon og elektrisk på nytt.

Hvordan er det for operatorene å jobbe under disse forholdene?

– Vi har hele tiden fokus på dem. Det midlertidige rommet fungerer greit, sier Henden. Han legger til at operatørene går på kurs uka før de reiser ut for å bli kjent med det nye systemet.

17 Aibel-medarbeidere fordelt på dag- og nattskift jobber nå på plattformen med prosjektet. I midten av april kan operatørene på Njord A flytte inn i det nye kontrollrommet.

HMI-prosjektet

Published 2012-03-19, 12:25 CET Updated 2014-01-22, 03:33 CET

Side-alternativer