Snøhvit-stansen i gang

I løpet av de neste fem ukene blir det hektisk aktivitet på Melkøya utenfor Hammerfest. På det meste er 300 personer i aksjon for Aibel under revisjonsstansen.

- Dette er en omfattende stans og mange store oppdrag skal utføres. Vi jobber dag og natt, forteller prosjektsjef i Aibel, Ketil Holmgren.

Revisjonsstansen startet lørdag 30. april. Den varer til begynnelsen av juni.

Snøhvit

Snøhvit-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest. Bildet er tatt under forrige revisjonsstans.

Tredobler bemanningen

- Aibel skal blant annet skifte to kjølere. Den ene er verdens største med en vekt på ca 260 tonn.  I tillegg skal vi skifte statorer i to elektromotorer, som også er blant de største i verden, og gjennomføre flere modifikasjonsoppdrag, sier Holmgren.

Stansen blir utført som en del av rammeavtalen Aibel har med Statoil for vedlikehold og modifikasjoner på Snøhvit-anlegget.

Ved normal drift er vanligvis mellom 90 og 100 operatører i selskapet tilknyttet anlegget. Det antallet blir tredoblet under stansen.

- Vi henter medarbeidere fra flere andre lokasjoner i Aibel. I tillegg har vi også leid inn mye folk, spesielt gjennom kontoret vårt i Danmark, sier prosjektsjefen. Han legger til at flere underleverandører også er involvert i stansen.

Viktig for Aibel i nord

Under revisjonsstanser blir nødvendig vedlikehold og inspeksjoner gjort. Dette er med på å opprettholde sikker og effektiv drift ved Snøhvit-anlegget. Forrige store stans var i 2009.

- Revisjonsstansen skaper stor  aktivitet på Melkøya. Aibel i Hammerfest har vært mellom to kontrakter og hatt en rolig periode i fjor høst og vinter. Nå tar aktiviteten seg opp igjen. Det er viktig for oss, avslutter Holmgren.

Published 2011-05-05, 10:05 CET Updated 2014-01-22, 03:33 CET

Side-alternativer