Vellykket verftsopphold

Boreriggen Deepsea Bergen forlater i dag Aibels verft i Haugesund etter å ha gjennomgått 5-årsklassing. Oppdraget er utført innenfor avtalt tidsramme.

Aibel har på oppdrag for Odfjell Drilling utført arbeid knyttet til 5-årsklassing av boreriggen. Arbeidet omfatter inspeksjoner og modifikasjoner knyttet til blant annet struktur og rør.

Deepsea Bergen photoFoto: Birger Hovland, Haugesund Luftfoto

Aibels prosjektleder, Jarle Toft, forteller at det har vært aktivitet i mange trange områder om bord. Det har blant annet vært behov for omfattende rengjøring før arbeidet kunne starte. 

Han understreker samtidig at det ikke har vært noen alvorlige hendelser og at de ansatte har vært flinke til å fokusere på HMS.– Vi har kjørt et stramt løp og gjort mye i løpet av kort tid. Vi overleverte i slutten av september og har da brukt 21 dager på vår del av arbeidet, sier prosjektlederen.

Gode fasiliteter
På verftet i Haugesund har kunden hatt tilgang til fasiliteter og tjenester som de trenger for å gjøre sin del av klassingen.

– Under verftsoppholdet har vi hatt stor nytte av fasilitetene på verftet. Det har vært avgjørende for å komme i mål med viktige reparasjonsjobber, sier prosjektleder Tore Mathisen i Odfjell Drilling.

Odfjell Drilling har driftsansvaret for boreriggen. Deepsea Bergen er fra 1983 og eies av Odfjell Rig II LTD. Riggen har de seneste årene gjennomført aktiviteter for Statoil på feltene Skuld, Åsgard og Heidrun.

Nesten 20 år siden sist
Aibel har gjennom årene hatt mer en 100 rigger ved kai i Haugesund i forbindelse med diverse modifikasjons- og vedlikeholdsoppdrag. I år er det 40 år siden den første boreriggen, Ocean Voyager, kom til verftet i Haugesund (HMV) og 19 år siden Deepsea Bergen lå til kai i Haugesund for første gang.  

Published 2015-10-09, 11:37 CET Updated 2015-10-09, 11:37 CET

Side-alternativer