Viktig prosjekt både lokalt og nasjonalt

Fredag var media og lokalpolitikere invitert til en presentasjon av Johan Sverdrup Power from Shore-prosjektet på Haugsneset, som for Aibel sin del nærmer seg innspurten.

Gjestene ble ønsket velkommen med kake av Statoils prosjektleder, Øyvind Håstø. Statoils prosjektdirektør for hele Johan Sverdrup-utbygningen, Kjetel Digre, informerte etterfølgende om utviklingen på prosjektet og ikke minst hva kraft fra Haugsneset betyr for hele Sverdrup-utbyggingen. Konserndirektør for feltutvikling i Aibel, Nils Arne Hatleskog, fortalte om prosjektets betydning for Aibel og ikke minst de mange lokale underleverandørene som har spilt en svært viktig rolle i prosjektet.

Konserndirektør for Feltutvikling i Aibel, Nils Arne Hatleskog, fortalte om Aibels og de mange lokale aktørers bidrag. Foto: Statoil.

Av de 700.000 timer som er utført under Aibels ledelse, er 450.000 timer utført av lokal arbeidskraft. Det tilsvarer i snitt 150 personer på anlegget til enhver tid i byggeperioden de siste to årene. Det var naturligvis også noe som gledet den lokale ordføreren i Tysvær Kommune, Sigmund Lier, som rundet av talerunden.

Etter kakebord og taler, fikk media og andre gjester en omvisning i og rundt konverterstasjonen på Haugsneset, hvor Aibel i løpet av høsten har oppnådd flere viktige milepæler. I midten av oktober ble konverteringsbygget med de to store HVDC-hallene overlevert i henhold til plan. 1. november ble pumpestasjonen, som skal levere kjølevann til det store ventilasjonsanlegget i konverteringsbygget, også overlevert.


Media var godt representert på omvisningen på Haugsneset. Foto: Aibel

- Det har vært en intens periode. Særlig ferdigstillingen av pumpestasjonen krevde mye arbeid på kort tid. Heldigvis fikk vi utført arbeidet på en bra måte uten hendelser, og tilbakemeldingene fra kunden er gode, forteller Aibels prosjektleder Ole Kristian Halvorsen.

I tiden fram mot jul og et godt stykke ut i januar vil prosjektet jobbe videre med å installere HVDC-utstyret fra ABB i de store hallene. Det arbeidet har pågått siden midten av september og Aibel er nå 70 prosent ferdig.

- Hittil har det vært mye mekanisk arbeid, men nå trekker vi en hel del kabler til oppkoblingen av anlegget, så det er primært elektro og instrument som gjenstår, forteller prosjektlederen.

Parallelt jobber Aibel også med å ferdigstille landfall-delen, som består av rørlegging av fire kjølevannsrør og to trekkerør for likestrømskablene i sjø.

Aibel har fortsatt en rekke milepæler igjen før pumpestasjonen forrest og konversjonsbygget i bakgrunnen skal overleveres i midten av mars neste år. Foto: Statoil.

- Vi skal levere 1. februar neste år og det er jeg ikke særlig bekymret for, selv om hardt vær har gitt oss litt utfordringer underveis. Heldigvis jobber vi bra når været tillater det, sier Halvorsen.

Den avsluttende milepælen for Aibel er i midten av mars 2018, hvor hele anlegget skal leveres mekanisk komplett.

Miljøgevinst
Det ferdige anlegget på Haugsneset skal forsyne Johan Sverdrup-feltet med kraft fra land. Statoil har beregnet at det vil gi en besparelse i offshore CO2-utslipp på nær 19 millioner tonn i løpet av Johan Sverdrups levetid sammenliknet med kraft generert med lokale gassturbiner.

– Vi er både stolte og glade for å kunne bidra i et prosjekt som reduserer miljøpåvirkningen. Dette er også i tråd med Aibels strategi om å etablere oss innen fornybar energi, avslutter prosjektlederen. 

Published 2017-12-04, 11:02 CET Updated 2017-12-04, 11:02 CET

Side-alternativer