Bemanningsreduksjoner i Aibel

Stavanger, Norge, 28. oktober 2014

Aibel har i 2014 varslet oppsigelser i flere omganger for å justere bemanningen i tråd med oppdragsmengden.

Selskapet har gjennom det siste året opplevd en synkende oppdragsmengde. Dette har resultert i flere runder med nedbemanninger. Samtidig har Aibel gjennomført et betydelig arbeid for å styrke sin konkurransekraft innen de ulike forretningsområdene.

Både ansatte innen stabstjenester og selskapets kjernevirksomhet – ingeniørtjenester, innkjøp, fabrikasjon og prosjektledelse – har vært nødt til å forlate sine stillinger. Nedbemanningene er gjort ved samtlige av selskapets åtte kontorer i Norge, i tillegg til reduksjoner ved de utenlandske kontorene.

Reduksjoner i Aibel
Mars 2014: Aibel varsler behov for nedbemanning av 230 ansatte. Reduksjonene er fordelt på samtlige lokasjoner i Norge, samt selskapets kontorer i Petersfield og Singapore. 

August 2014: Det blir gjort en ny reduksjon på til sammen 250 medarbeidere. Nedbemanningene er fordelt på selskapets kontorer i Bergen, Haugesund, Kristiansund, Harstad, Stjørdal og Hammerfest. 

1. oktober 2014: Inntil 230 nye oppsigelser vil bli gjennomført blant personell knyttet til Haugesund.

27. oktober 2014: Aibel varsler nedbemanninger av opptil 300 nye medarbeidere. Reduksjonene er fordelt på alle norske lokasjoner, med hovedvekt på Stavanger, Oslo, Haugesund og Stjørdal. 

Tallene inkluderer naturlig avgang.

 

Aibel is a leading service company within the oil and gas industry and is established in renewable energy.

The company`s around 5,500 employees in Norway and abroad are engaged onshore and offshore. With eight locations in Norway, the company is located near the customers. In addition to operations in Norway, Aibel is also located in Thailand, Singapore and Denmark.

Published None Updated 2014-10-28, 09:49 CET

Side-alternativer