Aibel tildelt kontrakt verdt 470 MNOK

London, UK, 22 April 2008

Aibel har undertegnet avtale med StatoilHydro, på vegne av Gassco, for utførelse av elektro- og instrumenteringsarbeide på Kårstø-anlegget. Kontraktenverdien er 470 MNOK, og er en del av ekspansjonsprosjektet (KEP2010) til gass- og kondensatfasilitetene som ligger nord for Stavanger.

- En kontrakt i denne størrelsesorden viser virkelig vår evne til å håndtere slike langsiktige strategiske oppgraderingsprosjeketer hvor mange medvirkende faktorer, slik som sikkerhet, pålitelighet og resultater, er tatt med i betraktningen sier R. Rasmus Sunde, administrerende direktør i Aibel. Dette gjenspeiler seg også positivt i forhold til det arbeidet vår profesjonelle arbeidstyrke allerede utfører ved det pågående vedlikeholds- og modifikasjonsprosjektet på Kårstø. 

Kontrakten, som iverksettes øyeblikkelig, dekker utgraving av kabelgrøfter, trekking av kabler, instrumentering og installasjon av feltinstrumenter over store deler byggeplassen.

Arbeidet omfatter også assistanse til systeminstallering av brann- og gass alarmer, prosess kontrol og nødavstenging. I kontrakten gis det mulighet for utvidelse i form av valg for eventuell testing av de oppgraderte fasilitetene, oppgradering av dampkjeler og fjerning av gammelt materiell.

Arbeidet på Kårstø starter i august og er planlagt å være ferdig i løpet av 2010.

KEP2010 er felles begrep for alle underprosjektene som skal sikre at Kårstø blir tilstrekkelig robust for sikker og effektiv drift i mange år fremover.

Nøkkelelementene i kontrakten inkluderer oppgradering av instrument- og hjelpesystemer for Statpipe/ Sleipner delene av området. Kårstø-anlegget er eid av Gassled prosjektsamarbeid, med Gassco som operatør og StatoilHydro er ansvarlig leverandør av teknisk service.

 

For mer informasjon, kontakt:

Ola Bøsterud
Senior Vice President Marketing and Communications
Aibel
Tel: +47 85 27 26 78
Mob: +47 909 54 743
E-mail: ola.bosterud@aibel.com

 

Aibel (www.aibel.com) er en ledende leverandør av produkter og tjenester til oppstrøms olje- og gassindustri. Vi leverer komplette produksjons- og prosessanlegg, systemer, produkter og teknologitjenester til olje- og gassindustri, redere og feltoperatører og utfører drift, vedlikehold og modifikasjoner på offshore- og landbaserte anlegg verden over. Samarbeid gjennom hele verdikjeden sikrer kundene konkret, målbar merverdi.

 Som en multikulturell bedrift med over 100 års erfaring og mer enn 7 000 kompetente medarbeidere på alle kontinenter, står vi godt rustet til å møte våre kunders behov i dag og i fremtiden. Aibel er opptatt av forretningsetikk, sikkerhet, innovasjon og bærekraftighet i all vår virksomhet. 

Published 2008-04-22, 08:00 CET Updated 2014-01-22, 03:33 CET

Side-alternativer