Modifikasjonsoppdrag til Aibel

Stavanger, Norge, 16. desember 2016

Image: Harald Pettersen/Statoil
Snorre A (image: Harald Pettersen/Statoil).

Snorre-feltet skal videreutvikles med en subsea-løsning for å øke utvinningen. Produksjonen skal koples opp til Snorre A. Statoil har i dag tildelt Aibel oppdraget med å gjennomføre en FEED-studie for å planlegge oppkopling og nødvendige modifikasjoner på plattformdekket. Studien vil ha en varighet på cirka ett år og involvere rundt 100 medarbeidere.

Kontrakten har også opsjoner på selve gjennomføringsfasen av prosjektet – prosjektering, innkjøp, fabrikasjon, installasjon og ferdigstilling (EPCIC) – samt på ytterligere studiearbeid og gjennomføring av dette. Blir alle opsjoner innfridd, vil prosjektet løpe i totalt fem år og involvere opp mot 270 medarbeidere.  

– Dette er et viktig prosjekt for Aibel, som gir etterlengtet påfyll av arbeid til vårt kontor i Stavanger. Vi ser det som en stor tillitserklæring at vi får en så viktig rolle i utviklingen av Snorre-feltet, sier påtroppende konsernsjef i Aibel, Mads Andersen. Andersen tar over stillingen som konsernsjef i selskapet etter Jan Skogseth fra januar 2017.

Arbeidet starter umiddelbart og vil bli ledet fra Aibels hovedkontor i Stavanger, som har spisskompetanse på og lang erfaring med FEED-studier og modifikasjonsoppdrag på norsk sokkel. En eventuell gjennomføringsfase vil også gi arbeid til selskapets verft i Haugesund, som blant annet vil bygge en 600 tonn stor støttemodul for stigerør (riser hang-off module).

–  Tildelingen viser at Aibel har et konkurransedyktig konsept. Vi har lang erfaring fra liknende prosjekt og vil legge til rette for trygg og effektiv gjennomføring med minst mulig bruk av offshore-timer, sier konserndirektør for Modifikasjoner og verftstjenester i Aibel, Bjørn Tollefsen.

 

Aibel er et ledende serviceselskap innen olje- og gassindustrien og er etablert innen fornybar energi.

Selskapets rundt 4.300 medarbeidere i Norge og internasjonalt er engasjert på land og offshore. Med sine 7 lokasjoner i Norge er Aibel lokalisert nær sine kunder. I tillegg til virksomheten i Norge har Aibel virksomhet i Thailand, Singapore og Danmark.

Published 2016-12-16, 09:01 CET Updated 2016-12-16, 09:01 CET

Side-alternativer