Pedersen trer ut av Aibel-styret

Kjell Pedersen forlater styret i Aibel etter to år. Pedersen har takket ja til å sitte i styret i Det norske oljeselskap og fratrer derfor sin rolle som styreleder i Aibel.

Morten Borge fra Ferd ønsker på vegne av eierne og styret å takke Pedersen for innsatsen og viktige bidrag i denne perioden.

Kjell PedersenStyreleder Kjell Pedersen trer ut av Aibel-styret med umiddelbar virkning.

Pedersen selv sier at det har vært givende å være med i et selskap som virkelig har grepet fatt i utfordringene på norsk sokkel de siste årene, og ønsker Aibel lykke til videre.

Fratredelsen skjer med umiddelbar virkning og nestleder Helge Midttun trer inn som fungerende styreleder inntil ny, permanent styreleder for Aibel er utnevnt. 

 

Aibel er et ledende serviceselskap innen olje- og gassindustrien og er etablert innen fornybar energi.

Selskapets rundt 5.000 medarbeidere i Norge og internasjonalt er engasjert på land og offshore. Med sine 8 lokasjoner i Norge er Aibel lokalisert nær sine kunder. I tillegg til virksomheten i Norge har Aibel virksomhet i Thailand, Singapore og Danmark.

Published 2015-03-19, 08:55 CET Updated 2015-03-19, 09:05 CET

Side-alternativer