Tar Oseberg inn i framtiden

Stavanger, Norge, 3. februar 2016

I høst leverte Aibel en FEED-studie for Oseberg Vestflanken 2 Brownfield Topside. Nå har Aibel også fått ansvar for selve realiseringsfasen.

Aibel er tildelt kontrakten for gjennomføringen av prosjektet Oseberg Vestflanken 2 Brownfield Topside av Statoil. Oppdraget, som omfatter både ingeniørtjenester, innkjøp, fabrikasjon og installasjon, vil bli ledet fra Aibels kontor i Bergen og er ventet å engasjere rundt 60 medarbeidere. Kontrakten har en verdi på vel 200 millioner kroner.

The Oseberg Field Centre. Oseberg A helideck.
Image: Øyvind Sætre/Aibel. 

To delprosjekter
Aibel skal gjøre plattformene på Oseberg Feltsenter klar for å ta i mot brønnstrømmen fra den ubemannede brønnhodeplattformen og nye brønner fra den eksisterende havbunnsrammen. I tillegg skal Aibel gjøre de nødvendige modifikasjoner på feltsenteret for å fjernstyre og forsyne den ubemannede brønnhodeplattformen med kraft og kjemikalier.

Nyttig erfaring
Aibels konserndirektør for Modifikasjoner, Jan Ståle Skår, forteller at oppdraget blir mottatt med jubel.  

– Oppdraget på Oseberg Feltsenter passer perfekt for Aibel. Her vil vi få nytte av erfaring fra både tidligere modifikasjonsoppdrag på Oseberg og ikke minst flere liknende oppkoplingsprosjekt på andre felt, sier han. 

I oktober 2015 leverte Aibel en FEED-studie av prosjektet. Arbeidet med realiseringsfasen starter umiddelbart og vil pågå fram til senhøsten 2017. 

 

Aibel er et ledende serviceselskap innen olje- og gassindustrien og er etablert innen fornybar energi.

Selskapets rundt 5.000 medarbeidere i Norge og internasjonalt er engasjert på land og offshore. Med sine 8 lokasjoner i Norge er Aibel lokalisert nær sine kunder. I tillegg til virksomheten i Norge har Aibel virksomhet i Thailand, Singapore og Danmark.

Published 2016-02-03, 10:17 CET Updated 2016-02-03, 10:17 CET

Side-alternativer